Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stjärngruppen: Matematik & Teknik VT2021

Skapad 2021-02-15 09:23 i Förskolan BarnaSinnet LiCa förskolor
En gemensam mall för planeringsarbetet på förskolorna inom LiCa förskolor
Förskola
Under vårterminen 2021 är matematik och teknik två av våra prioriterade målområden. Babblarna är med oss på vägen och vi utforskar bl.a. att räkna, bygga och olika skapandetekniker.

Innehåll

Barnens intressen

Från höstterminen märkte vi ett intresse hos barnen för olika typer av skapandeaktiviteter. Barnen utforskar så kallad vardagsteknik, t.ex. hur dragkedjan på tröjan fungerar eller hur kardborreband öppnar och stänger. Utforskandet sker också för de yngre barnen i den viktiga leken.

Syfte och mål

Syfte - Se läroplansmål nedan

Mål - Att skapa en fysisk miljö som lockar, stimulerar och stödjer barnens matematiska förmåga. Detta innefattar även de planerade aktiviteterna som vi erbjuder inom denna miljö (t.ex. samling med matematik, skapandeaktivitet). Att ta till vara på barnens spontana sorterande, räknande eller utforskande av teknik och konstruktion. Att utveckla barns förståelse för rum, form, läge och riktning. 

 

Målkriterier

Vi vet att barnen utvecklas gentemot målen när vi ser barn som:

Deltar och interagerar i miljön och i de planerade aktiviteterna. 

Spontant i vardagsrutiner uttrycker matematisk förmåga.

Uttrycker förståelse för rum, form, läge eller riktning. 

Utforskar olika skapandetekniker eller digital teknik. 

Spontant i vardagen sorterar eller grupperar (matematik).

Metod

Vi förbereder miljön på avdelningen så att den lockar, stimulerar och stödjer barnens matematiska förmåga. Detta görs i början av terminen men även kontinuerligt under terminen enligt behov. Det kan handla om att presentera konstruktionsmaterial för barnen eller att visa hur materialet kan användas. Vi stödjer barnens spontana utforskande av matematik i vardagssituationer (sortering, räkning, rum, läge, riktning). Vi finns nära barnen vid lek för att kunna utmana och utforska matematiken i leken tillsammans med barnen. Vi gör barnen uppmärksamma på när de själva uttrycker sig matematisk t.ex. använder en eller två för att uttrycka antal.

Vi planerar och förbereder för olika skapandeaktiviteter med olika skapandetekniker och för särskilda matematiksamlingar med Babblarna:

- Räkneramsan Babblarna hoppade i sängen

- Vem är på förskolan - vi sätter upp barnens bilder på tavlan och räknar hur många barn som är här idag.

- Babblarnas samlingspåse (varje ny Babblare har ett antal föremål i en viss färg) Vi tränar på färgerna. 

- Spel och bokläsning utmanar barnens förståelse för rum, form, läge och riktning. 

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
    Lpfö 18
  • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
    Lpfö 18
  • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: