Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rör-Else

Skapad 2021-02-15 09:38 i Dibber Tussi förskola Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Vi introducerar lärvännen Rör-Else för barnen.

Innehåll

Dibbers planeringsmall för undervisning

1. Undervisningsplanering 

En undervisningsplanering ska besvara alla dessa frågor

Vi vill uppmärksamma barnen av vikten att röra sig och äta rätt. 
Syftet med vårt arbete kring Rör-Else är att barnen redan nu skall få en viss kännedom om vikten av att röra sig och en viss kännedom om kost. Detta gör vi genom leken, styrda aktiviteter både ute och inne samt att vi följer barnens intressen inom området och just nu visar barnen stort intresse för dans.

I boken Kropp, rörelse och hälsa i förskolan skriven av Osnes, Skaug och Eid Kaarby står det att det är genom kroppen och rörelserna som barnen lär känna sig själva och världen omkring dem (s.11). Vidare skriver de att begreppet hälsa är tätt förknippat med temaområdet motorik, koordination och kroppsuppfattning (s.19). 

Vi genomför undervisningen för vår barngrupp som är i åldern 1-3.

Reflektionen utför vi på ett sätt som passar våra barn som är små och många utav dem har inte det talade språket. Vi visar bilder och videos som vi tillsammans med barnen tittar på och pratar om. De barn som inte har språket ännu försöker vi läsa av deras kroppsspråk. 

 
Ansvaret för att aktiviteterna genomförs och dokumenteras ligger på alla fyra pedagogerna som arbetar på avdelningen Vitsippan. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: