Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Drömplatsen Kattebäcks fritids Granit

Skapad 2021-02-15 09:55 i Kattebäckskolan F-6 Trelleborg
Grundskola F – 9
Eleverna ska få bygga sin drömplats i världen eller i fantasin.

Innehåll

Pedagogisk planering

 Tema drömplatsen

Elevgruppens behov? (Identifiera elevernas behov gör en nulägesanalys.) 

Vi har uppmärksammat att eleverna behöver öva mer på att utveckla egna idéer samt att slutföra dem.

 

Elevernas intresse  

Under samtal med fritisbarnen har de utryckt en önskan om att få skapa med olika material.

 

Mål (utvärderingsbart, kopplat till lärandet, ej aktivitet)

Att öka elevernas kunskapsresultat genom att de får öva sin förmåga i att ”pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling” (läroplanen).

 

Syfte (utvärderingsbart, kopplat till lärandet, ej aktivitet)

Syftet är att de ska förbättra sin förmåga att utveckla sina egna idéer. Samt att de ska fullfölja dem till ett färdigt resultat. Syftet är också att de ska få arbeta i olika material.

 

Hur gör vi eleverna delaktiga?

Genom att utgå från elevernas intresse. Det har fått önska en drömplats de skulle vilja åka till antingen i verkligheten eller i sin fantasi.

 

Hur ska vi arbeta/organisera? Vilka aktiviteter?  

Eleverna har fått tänka ut en plats de skulle vilja åka till och sen göra en ritning av hur den platsen ser ut och vilket material de ska bygga i. De kommer sen att få bygga sin drömplats 3 dimensionellt på en kartongskiva. Eventuellt gör vi sen en utställning av alla fina drömplatser i matsalen och digitalt.

 

Utvärdering    

Eleverna kommer på ett fritidsråd få svara på vad de tycker de har lärt sig under temat. Under temat kommer pedagogerna att observera barnens skapande för att kunna utvärdera om de fått en ökad förmåga i att utveckla idéer och omsätta det i praktiken.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: