Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap 2: Arbetsmarknad

Skapad 2021-02-15 10:05 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Samhällskunskap
I det här området ska vi gå till botten med varför svensk militär användes mot den egna befolkningen 1931, varför det finns något som kallas "den svenska modellen" och hur gigekonomin samt digitaliseringen riskerar att påverka mångas liv - vi ska prata om svensk arbetsmarknad!

Innehåll

Syftet med delkursen är:

 • Att ge eleverna en utökad förståelse av de historiska orsakerna till svensk arbetsmarknads framväxt.

 • Tydliggöra situationen på dagens arbetsmarknad utifrån viktiga aktörer, regler och ramverk.

 • Ge eleverna en förståelse över vilka rättigheter de har som anställda.

 • Diskutera och problematisera framtida utmaningar för svensk och internationell arbetsmarknad.

 • Öva på att arbeta med samhällsvetenskapliga teorier och analysmodeller, exempelvis PEST-modellen.

 

Material

Allt material laddas upp på One Noten för Samhällskunskap 2, dit eleverna har tillgång.

 

Examinationer

Examinationer sker löpande under delkursens gång utöver ett antal muntliga och skriftliga examinationer. Information om datum hittas främst på One Note och unikum.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Nationalekonomiska teoriers framväxt och genomslagskraft utifrån historiska villkor och motsättningar, till exempel merkantilism, ekonomisk liberalism, marxism , keynesianism och monetarism. Frågor om tillväxt, makt, inflytande, ett hållbart samhälle, digitalisering, miljö och resursfördelning i relation till de ekonomiska teorierna.
  Sam  -
 • Det nutida samhällets politiska utveckling utifrån historiska ideologiska villkor, till exempel mänskliga rättigheter, nationalism, kolonialism och jämställdhet, i relation till maktfördelning och ekonomiska villkor. Frågor om aktörens handlingsfrihet kontra strukturella villkor.
  Sam  -
 • Tematisk fördjupning i samhällsfrågor.
  Sam  -
 • Tillämpning av samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder i arbetet med komplexa samhällsfrågor.
  Sam  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan analysera komplexa samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser. I analysen använder eleven med säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder samt värderar dem med nyanserade omdömen. Eleven diskuterar utförligt och nyanserat orsakerna samt politiska, ekonomiska och sociala konsekvenser av olika lösningar på samhällsfrågor. Eleven kan ge välgrundade och nyanserade argument för sina ståndpunkter och värderar med nyanserade omdömen andras ståndpunkter.
  Sam  A
 • Eleven kan analysera komplexa samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser. I analysen använder eleven med viss säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder samt värderar dem med enkla omdömen. Eleven diskuterar utförligt orsakerna samt politiska, ekonomiska och sociala konsekvenser av olika lösningar på samhällsfrågor. Eleven kan ge välgrundade argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.
  Sam  C
 • Eleven kan analysera komplexa samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser. I analysen använder eleven med viss säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder. Eleven diskuterar översiktligt orsakerna samt politiska, ekonomiska och sociala konsekvenser av olika lösningar på samhällsfrågor. Eleven kan ge enkla argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.
  Sam  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: