Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektavstämning

Skapad 2021-02-15 10:19 i 183331 Förskolan Växthuset Stockholm Farsta
Förskola
Genom att inreda rum i Kanin och Igelkotts hus har barnen fått träna på att samarbeta och komma överens.

Innehåll

Syfte med avstämningsplanering

En avstämning i projektet görs för att följa upp projektbeskrivningen. Utifrån stödmaterialet reviderar ni eventuellt er projektbeskrivning. Skriv den reviderade projektbeskrivningen under vad, varför och hur längst ner.

 

Stödmaterial

Praktiskt tillvägagångssätt

 • Stäm av projektet mot fokuserade läroplansmål och åtgärdsförslag från WKI. Vilka områden har täckts in? Filtrera med hjälp av etiketter.
 • Använd er av delen Läroplan i Planering & Bedömning för att enkelt se hur ni har kopplat läroplansmål i lärloggar och planeringar.
 • Använd ert dokumentations- och reflektionsmaterial.
 • Hur går vi vidare utifrån reflektioner och analyser?
 • Behöver vi ändra/tillföra något i den pedagogiska miljön?
 • Vem gör vad?

Stödfrågor

 • Vad har vi gjort så här långt och varför?
 • Vad ser vi för lärande och utveckling bland barnen? Hur vet vi det?
 • Är projektet meningsfullt för alla barn? Hur vet vi det?
 • Vad tänker barnen? Vårdnadshavarna? Pedagogerna? Hur vet vi det?
 • Hur vill vi gå vidare och varför?

  

 

Vad (innehåll):

Barnen har varit indelade i tre grupper där de inrett tre olika rum till kompisarna Kanin och Igelkott. Detta är nu klart och barnen har fått diskutera och komma överens om hur rummen ska se ut. De har varit väldigt bra på att lyssan på varandra och komma på lösningar på olika problem som de stött på. Vid reflektionstillfället upptäckte barnen att det fanns ett rum kvar i huset och de var eniga om att de behöver ett badrum där. Både barn och pedagoger har haft väldigt roligt under detta arbete och är nöjda. Vi går vidare med att arbeta tillsammans för att tillverka ett badrum åt Kanin och Igelkott.

 

Varför (syfte):

Vi ser att barnen är engagerade i arbetet med huset och att det ger barnen många tillfällen att uttrycka sin vilja och att lyssna på kompisar för att sedan enas. Ett mycket bra projekt att skapa samarbete och gemenskap kring.

 

Hur (metod):

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: