Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Saga och matematik

Skapad 2021-02-15 10:27 i Smedjegårdens förskola Kristianstad
Förskola
Hur hitta matematik i sagan om den lilla lilla gumman? Vi läser boken med barnen och har ”våra matematikglasögon” på.

Innehåll

Syftet är att väcka barnens intresse för matematik via en välkänd saga! Våra redskap för detta kommer att vara boken, flanosaga, sago påse dramatisera och någon form av skapande. Vi kommer att utgå från barnens tankar och intresse i detta tema.

Kopplingar till läroplanen

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: