Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Senaste nytt - återberättande texter

Skapad 2021-02-15 10:26 i Vaxö skola Vaxholm Stad
Grundskola 5 Svenska
I det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med genren återberättande texter. En återberättande text hittar vi ofta i tidningar och reportage där man vill berätta om något som hänt tidigare.

Innehåll

Det här ska vi lära oss:

 • hur en tidningsartikel är uppbyggd med rubrik, ingress och brödtext
 • olika språkliga drag som finns i en tidningsartikel (verb i preteritum, beskrivande verb, ämnesspecifika ord samt hur man återger vad någon sagt)
 • skilja på fakta och åsikt

Så här ska vi arbeta:

 • Vi kommer att arbeta med boken ZickZack-skrivrummet och göra de övningar som finns där.
 • Vi kommer tillsammans att läsa och analysera de särdrag som finns i en tidningsartikel/återberättande text.

 

Så här får du visa:

 • Genom att delta i diskussioner och andra gemensamma övningar under lektionen (muntligt).
 • Genom att genomföra de skriftliga uppgifter som finns i ZickZack skrivrummet.
 • Genom ett planera och skriva en egen kort artikel.

 

Viktiga ord och begrepp:

rubrik

ingress

brödtext

preteritum

direkt tal

indirekt tal

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: