Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

TERMINSPLANERING VT-2021 Skalbaggarna

Skapad 2021-02-15 10:30 i 042011 Förskolan Griffeltavlan Stockholm Hässelby-Vällingby
Förskola
Det är huvudpunkterna som vi kommer att jobba ingående med under den kommande terminen (VT-2021)

Innehåll

Vi vill att barnen på Skalbaggarna upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker, att de vågar testa och prova nytt, att de vågar uttala sina ideer och tankar för pedagoger och varandra, att de blir fantasirika och kreativa. Vi vill att barnen lär sig sociala regler och samspelar med varandra med respekt och lyhördhet samt att de lär av varandra och berikar sina världar.

 

SPRÅK & KULTUR

Arbetet med språket genomsyrar varje moment i förskolevardag. Vi lyssnar och uppmuntrar barnen att lyssna på varandra, ställer frågor, återberättar, förklarar och kommenterar i rutiner, konfliktsituationer, osv. Vi ger barnen ord/språk som verktyg för att komma in i leken, lösa konflikter mellan varandra, trösta varandra, osv.

Läsning av böcker och digitala verktyg (UGGLO) på olika språk förekommer dagligen. Innehållet i samlingarna planeras utifrån barnens intressen, frågor samt behov i gruppen. Vi utgår då ifrån sagor, rim och ramsor, sånger, svenska traditioner. Vi använder oss av både det verbala språket, kroppsspråket och mimik samt enkla dramatiseringar.

 

BYGG, KONSTRUKTION, TEKNIK & MATEMATIK

Vi vill utmana barnens matematiska tänkande och problemlösning genom konstruerande med olika slags material: Lego, Duplo, Stora och små klossar, kugghjul i plast, pluss pluss, magneter och annat.

Vi uppmuntrar barnen att tänka logiskt och berättar för dem om konsekvenserna vid olika lösningar både i vardagen och i relationer med varandra.

Digital teknik (lärplatta, Blue-bot robotar) och olika "modern teknik i vardagen" uppmärksammas och används dagligen.

 

NATURVETENSKAP

Vår ambition är att erbjuda roliga och enkla experiment inom NTA teman VATTEN, LUFT, LJUS, LJUD varje vecka.

 

SKAPANDE 

Vi utgår från barnens önskemål om material och verktyg när det gäller allt skapande. Vi tänker också på nya utmaningar för att inspirera barnen till kreativitet och stärka barnens tillit till sin egen förmåga.

 

SJÄLVSTÄNDIGHET & DELAKTIGHET / NORMER & VÄRDEN

Värdegrund i Lpfö-18 genomsyrar vår verksamhet. Vi arbetar både i små grupper och i en hel grupp för att skapa förutsättningar till att alla röster hörs och idéerna lyfts upp, kunskapen beröms och sprids vidare till de andra barnen i gruppen genom lek, skapande och undervisningssituationer.

På så sätt lär sig barnen att det finns ett mångfald i tänkande och görande. Genom att bli lyssnade till och få ansvar för sitt agerande, utvecklar barnen tillit till sin egen förmåga och stärks som individer.

 

LEK

Barnen lär sig genom leken med varandra och oss som förebilder både spontant och planerat.

Genom att delta medvetet i barnens lekar får vi möjlighet att tillföra nya vinklar, frågor och detaljer i barnens lärande.

Vi använder leken som en metod i alla ovanstående moment i planeringen.

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: