Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Massmedia vt21

Skapad 2021-02-15 10:45 i Britsarvsskolan Falun
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Vår världsbild formas till stor del via medier. Idag bidrar många också själva till informationsflödet genom sociala medier. För att kunna fatta beslut i vår medievardag är idag medie- och informationskunnighet en nödvändig kompetens för alla i samhället.

Innehåll

Dessa mål jobbar mot:

Genom undervisningen ges du förutsättningar att...

  • få verktyg att hantera information i vardagsliv och studier och kunskaper om hur man söker och värderar information från olika källor.

  • att utveckla kunskaper om hur man kritiskt granskar samhällsfrågor och samhällsstrukturer

  • söka information från medier, Internet och andra källor och värdera källornas relevans och trovärdighet.

 

Detta kommer vi att arbeta med:

  • Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.
  • Nyhetsvärdering och hur det kan påverka människors bild av omvärlden.
  • Hur individer och grupper framställs i media.
  • Möjligheter och risker förknippade med Internet och kommunikation via elektroniska medier.

 

Matriser

Sh
Detta kommer att bedömas

Insats krävs
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samhällsstrukturer
Du har grundläggande kunskaper om mediala strukturer.
Du har goda kunskaper om mediala strukturer.
Du har mycket goda kunskaper om mediala strukturer.
Undersöka samhällsstrukturer
Du kan beskriva enkla samband inom mediala strukturer.
Du kan beskriva förhållandevis komplexa samband inom mediala strukturer.
Du kan beskriva komplex samband inom mediala strukturer.
Information och källor
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om information och källors trovärdighet och relevans.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om information och källors trovärdighet och relevans.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om information och källors trovärdighet och relevans.
Använda begrepp
Du kan använda dig av begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda dig av begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan använda dig av begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: