Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English 6: Argumentation (VO19AB)

Skapad 2021-02-15 10:53 i Birgittaskolan i Linköping Linköping
Gymnasieskola Engelska
In this area of work we will practice argumentation. We will practice written argumentation to work on structure, language and writing. The written essay will then be adapted into an oral presentation in which we will practice pronunciation, flow and rethorics. As part of this area we will also read articles and watch informational videos to prepare for the topic of the assignment.

Innehåll

NOTE! This is a preliminary plan. An up to date version is to be found in classroom. 

Pedagogical Plan

Argumentation

 

 

Purpose

In this area of work we will practice argumentation. We will practice written argumentation to work on structure, language and writing. The written essay will then be adapted into an oral presentation in which we will practice pronunciation, flow and rethorics. As part of this area we will also read articles and watch informational videos to prepare for the topic of the assignment.

 

Preliminary Schedule

Week 7

Introduction: Argumentation

Reading of Model text

Linking Phrases

Identifying Arguments

EF-class

Week 8 

Sports Break 

   

Week 9

Oral Discussion

Reading Comprehension

Listening Comprehension

Week 10

Grammar & Language

Repetition of argumentation

Write Argumentative Essay

Write Argumentative Essay

Week 11

Practice speaking

Prepare Argumentative Speech

Prepare Argumentative Speech

Week 12

EXAM: Argumentative Speech

EXAM: Argumentative Speech

 

 

Core Content

 • Förståelse av talad och skriven engelska samt förmåga att tolka innehållet.

 • Förmåga att formulera sig och kommunicera på engelska i tal och skrift.

 • Förmåga att använda språkliga strategier i olika sammanhang.

 • Förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och situationer.

Examination

In this area of work you will write one argumentative essay on which you will receive formative feedback. You will then revise and edit that essay to improve it, and also adapt it to suit an oral presentation. The oral presentation will be evaluated with summative feedback. 

 

Knowledge Requirements

Referencing

Eleven väljer texter och talat språk från olika medier och kan på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

Eleven väljer texter och talat språk från olika medier och använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

Eleven väljer texter och talat språk från olika medier och använder på ett relevant, effektivt och kritiskt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

Structure & cohesion 

I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och relativt strukturerat. 

I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, tydligt och strukturerat. 

I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, nyanserat, tydligt och strukturerat. 

Flow & accommodation to purpose 

Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. 

Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. 

Eleven kan även formulera sig med flyt och anpassning till syfte, mottagare och situation. 

Revision

Eleven bearbetar, och gör enkla förbättringar av, egna framställningar.

Eleven bearbetar, och gör välgrundade förbättringar av, egna framställningar.

Eleven bearbetar, och gör välgrundade och nyanserade förbättringar av, egna framställningar.

Oral  Presentation 

I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och relativt strukturerat. 


Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, tydligt och strukturerat. 


Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, nyanserat, tydligt och strukturerat. 


Eleven kan även formulera sig med flyt och anpassning till syfte, mottagare och situation. 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • Förståelse av talad och skriven engelska samt förmåga att tolka innehållet.
  Eng
 • Förmåga att formulera sig och kommunicera på engelska i tal och skrift.
  Eng
 • Förmåga att använda språkliga strategier i olika sammanhang.
  Eng
 • Förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och situationer.
  Eng
 • Centralt innehåll
 • Talat språk, även med social och dialektal färgning, och texter, även komplexa och formella, som är berättande, diskuterande, argumenterande, rapporterande och redogörande, även via film och andra medier.
  Eng  -
 • Sammanhängande talat språk och samtal av olika slag, till exempel debatter, föredrag och intervjuer.
  Eng  -
 • Strategier för källkritiskt förhållningssätt när man lyssnar till och läser framställningar från olika källor och i olika medier.
  Eng  -
 • Strategier för att söka relevant information i större textmängder eller längre sekvenser av talat språk och för att uppfatta perspektiv och underförstådd betydelse.
  Eng  -
 • Hur struktur och sammanhang byggs upp samt hur attityder, perspektiv och stilnivå kommer till uttryck i talat och skrivet språk i olika genrer.
  Eng  -
 • Hur språk, bilder och ljud används för att påverka till exempel i politiska tal och reklam.
  Eng  -
 • Muntlig och skriftlig produktion och interaktion i olika situationer och med olika syften, där eleverna argumenterar, rapporterar, ansöker, resonerar, sammanfattar, kommenterar, värderar och motiverar sina åsikter.
  Eng  -
 • Strategier för att bidra till och aktivt medverka i argumentation, debatter och diskussioner med anknytning till samhälls- och arbetslivet.
  Eng  -
 • Olika sätt att kommentera och föra anteckningar när man lyssnar till och läser framställningar från olika källor.
  Eng  -
 • Bearbetning av språk och struktur i egna och andras muntliga och skriftliga framställningar, även i formella sammanhang. Anpassning till genre, situation och syfte.
  Eng  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: