Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dikter

Skapad 2021-02-15 11:04 i Söderportgymnasiet Kristianstad
Gymnasieskola Modersmål
Vi kommer att jobba med olika typer av texter under vecka 6 - 9

Innehåll

Dikter från hemlandet av kända författare från olika tider.

Läsa valda författare och deras verk: Noveller och andra texter på modersmålet.

Skriftlig och muntlig framförande av budskap i lästa texter.

Relationer om konst och musik i vardagsliv.

Uppgifter

 • Jaceyl

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ord- och begreppsförråd med särskild tonvikt på ord som hör till medborgarrollen och samhällslivet.
  Moe  -
 • Texter i form av berättelser och dikter inom modern litteratur på modersmålet och texter från svensk litteratur för olika typer av jämförelser.
  Moe  -
 • Aktuella samhällsfrågor. Jämförande studier mellan länder där modersmålet talas och Sverige.
  Moe  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven översätter med viss säkerhet vardagliga texter både till och från modersmålet med ett för sammanhanget lämpligt ordval och i huvudsak i enlighet med språkens konventioner. Elevens översättning förmedlar innehållet i huvudsak korrekt. Eleven återberättar på modersmålet översiktligt innehållet av lästa texter, skrivna på modersmål och svenska, från modern litteratur. I samband med läsningen gör eleven enkla språkliga och andra jämförelser av texterna från båda språken samt redogör för några tankar som läsningen har väckt.
  Moe  E
 • Eleven planerar och genomför i samråd med handledare en jämförande studie, historisk, kulturell, geografisk eller socialpolitisk. Eleven redovisar resultatet översiktligt, både skriftligt och muntligt. Innehållsmässigt är resultatet av tillfredsställande kvalitet, och språkligt är resultatet till viss del anpassat till texttyp, syfte och mottagare.
  Moe  E
 • Eleven tolkar i vardagliga sammanhang mellan modersmålet och svenska på ett begripligt sätt.
  Moe  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: