Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättande texter SvA åk 9

Skapad 2021-02-15 11:21 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola F – 9 Svenska som andraspråk
Under följande veckor kommer vi att läsa några utvalda berättande texter från skönlitterära böcker för ungdomar. Du kommer att träna olika lässtrategier bl.a. sökläsning, översiktsläsning och djupläsning.

Innehåll

Syftet med det här området är att du ska bli bättre på läsförståelsen genom att träna på olika lässtrategier. 

Förmågor som du tränar på:

 • hitta efterfrågad information
 • dra enkla slutsatser
 • sammanföra och tolka information och idéer samt reflektera
 • granska och värdera innehåll, srpåk och textuella drag

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  SvA  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  SvA  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  SvA  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla författare och deras verk samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  SvA  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även med användning av digitala medier.
  SvA  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: