Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Motorik och rörelse

Skapad 2021-02-15 11:30 i Kronans förskola Ale
Denna mall använder Ales pedagoger för att beskriva sin pedagogiska planering. I denna mallen finns stödfrågor till hjälp.
Förskola
Motorik och rörelse tillsammans med barnen på avdelning 2

Innehåll

Kartläggning av barngruppen

Vi har observerat att barnen har ett stor behov och intresse av att röra på sig, såväl inne som ute genom att åka rutschkana, klättra på stolar och möbler som står lämpligt till, bygga banor med våra stora pusselbitar och gå/springa på som att dansa, springa och röra sig till musik på våran stora gröna matta. 

Mål

* förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra.

* förmåga att fungera enskilt och i grupp , samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler.

* motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande.

* förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan

 

Nedbrytning av valda läroplansmål

Hjälper en kompis med ord/omtanke eller genom att aktivt agera hjälpande exempelvis när man har krockat med någon, någon har ramlat eller behöver hjälp på något annat sätt utan att vi pedagoger aktivt behöver be dem om det.

Att de förstår att man inte kan springa åt ett håll när alla andra springer åt ett annat håll på mattan, att man rullar försiktigt så att man inte rullar på någon annan, att man inte kan fäkta hur som helst med sina andra eftersom det är fler i rummet.

Barnen kan följa med i de rörelser som vi eller musiken säger att vi ska göra utan problem, behärskar balansen och vet vad de olika kroppsdelarna heter.

Vara försiktig med materialet vi använder när vi genomför rörelseaktiviteter

Genomförande/Arbetsmetoder

Genom att aktivt delta i flera olika planerade rörelseaktiviteter med barnen, finnas där och stötta och visa hur aktiviteten "ska" gå till, visa hur man kan hjälpa en kompis upp eller trösta. Behandla materialet som jag vill att barnen ska behandla det.

 

 

Uppföljning

-Bedömning av hur arbetet fortskrider
-Reflektion, både barn och vuxna
-Behövs nya förändringar i arbetssätt och metoder? Varför och på vilket sätt?
-Har det tillkommit nya mål?

Utvärdering

-Hur gick det?
-Verktyg att använda;

  • dokumentation,
  • observationer,
  • reflektioner och intervjuer med barnen,
  • pedagogisk dokumentation samt
  • utvecklingssamtal med föräldrar.

Analys och utveckling

-Hur har barnen uppfattat detta?
-Vad har de varit intresserade av, vad var svårt, roligt m.m.
-På vilket sätt har barnen varit resurser för varandra i sitt lärande?
-Måluppfyllelse, hur och på vilket sätt?
-Vilka metoder/arbetssätt blev framgångsrika?
-Vad var barnen intresserade av och ville veta mer om?
-Hur går vi vidare?
-Hur kan vårt arbete förbättras och utvecklas?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: