Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Renässansens litteratur 2021

Skapad 2021-02-15 11:32 i Bromma gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Svenska
Ett moment som tar upp renässansens litteratur.

Innehåll

Innehåll och syfte Detta moment kommer att ta upp litteraturen under renässansen och hur litteraturen förändrades från medeltiden som var den föregående epoken. Vi kommer att läsa exempel och utdrag från Shakespeare och Cervantes och diskutera typiska drag från dem och epoken i stort. Kopplingar kommer även att göras till humanismen som var en idéströmning som blev aktuell i den tiden. Fakta och textutdrag kommer att varvas med reflektioner som kan kopplas framåt i tiden, till vår tid.

Lärandemål Ett övergripande mål är att du ska kunna förstå sambandet mellan litteraturen och den tid som den skrevs i (i det här fallet renässansen). Det är bra att söka efter samband och tolkningar som kan hitta idéer fram till vår tid. De stora frågorna om liv, humor, samvete, kärlek och död. Ett avslutande mål är att du på ett känslomässigt sätt ska få ta del av renässansens litteratur genom att läsa utdrag och skriva reflektioner.

Undervisningen har olika arbetssätt som: föreläsning, att läsa högt för varandra och gemensamt besvara frågor, läsa och analysera textutdrag, arbeta med diverse uppgifter.

Formativ bedömning görs fortlöpande i undervisningen, arbetet på lektionerna och de olika deluppgifterna som vi arbetar med. Eftersom vi inte kommer ha en skrivning i slutet blir det en helhetsbedömning av alla uppgifterna. Ett viktigt fokus kommer då vara att kunna jämföra renässansens med medeltidens litteratur.

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Svenska och internationella författarskap, såväl kvinnliga som manliga, och skönlitterära verk, vilket även inkluderar teater samt film och andra medier, från olika tider och epoker. Dansk och norsk skönlitteratur, delvis på originalspråk. Relationen mellan skönlitteratur och samhällsutveckling, dvs. hur skönlitteraturen har formats av förhållanden och idéströmningar i samhället och hur den har påverkat samhällsutvecklingen.
    Sve  -
  • Skönlitterära verkningsmedel. Centrala litteraturvetenskapliga begrepp och deras användning.
    Sve  -

Matriser

Sve
Renässansens litteratur

---->
---->
---->
---->
---->
Litterär analys
Uppgifterna visar med viss säkerhet upp förståelse för litteraturen under renässansen. Svaren diskuterar innehåll och tankar som sätts i översiktliga samband med epoken. De visar på något samband mellan renässansen och nutiden och med någon egen tanke. De ger exempel på idéer och känslor.
Några uppgifter eller kunskapskrav har visats på C nivå.
Uppgifterna visar med viss säkerhet upp förståelse för litteraturen under renässansen. Svaren diskuterar innehåll och tankar som sätts i samband med epoken. De sätter renässansen i relation till
Några uppgifter eller kunskapskrav har visats på A nivå.
Uppgifterna visar med säkerhet upp förståelse för litteraturen under renässansen. Svaren diskuterar innehåll och tankar som sätts i nyanserade samband med epoken i. De sätter renässansen i relation till nutiden. De förmedlar utförligt och nyanserat hur texterna förmedlar idéer och känslor.
Språklig bedömning
Språket i uppgifterna visar upp kunskapskraven för E-nivån.
Några kunskapskrav för språk på C nivå har visats.
Språket i uppgifterna visar upp kunskapskraven för C-nivån.
Några kunskapskrav för språk på A nivå har visats.
Språket i uppgifterna visar upp kunskapskraven för A-nivån.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: