Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapa med hjälp av olika tekniker och material

Skapad 2021-02-15 11:43 i Kronans förskola Ale
Förskola
Barnen får prova på olika skapande aktiviteter där dom får testa att skapa med olika tekniker och material.

Innehåll

Kartläggning av  var barngruppen befinner sig 

I barngruppen finns en nyfikenhet och ett stort intresse för skapande. När vi erbjudit barnen skapande aktivitet i form av målarfärg och penslar så upplever vi att det är något som fångar barnens uppmärksamhet och något dom väldigt gärna vill vara delaktiga i. Vi vill därför, genom barnens nyfikenhet för skapande, utmana barnen i att prova att skapa med hjälp av olika tekniker och material.

 

Formulera tydliga mål och förväntade effekter av valt projekt/tema 

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och

 

Vi vill planera skapande aktiviteter som barnen upplever som roliga och spännande. Genom att barnen utmanas i sin skapande utveckling så får barnen även möjlighet att ge utlopp för sin fantasi och kreativitet. Detta tror vi skapar möjlighet för barnen att utveckla sin nyfikenhet och samtidigt skapa ett lustfyllt lärande. Vi vill att barnen ska få prova olika sätt att skapa på genom att erbjuda barnen olika material samt att träna på olika tekniker i sitt skapande. 

 

Detta behöver vi göra för att skapa förutsättningar för lärandet av projekt/tema

Vi har förberett genom att spara och ta fram olika föremål och material som barnen ska få testa att använda tillsammans med olika typer av målarfärg. Vi har till exempel sparat toarullar som vi klippt upp (målas med), tagit fram lim, trycksvampar och penslar. Vi kommer allteftersom att introducera nya föremål att använda sig av vid skapande.

 

 

 

 Resultat

 Analys och slutsats

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: