Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi och miljö, Åk 5, VT-2021

Skapad 2021-02-15 11:49 i Björkåsskolan Grundskolor
Ett arbetsområde som behandlar grundläggande begrepp i kemi; ex atomer och molekyler, kemiska reaktioner, lösningar och blandningar, surt och basiskt. Avsnittet tar också upp frågor kring avfallshantering, människans påverkan på naturen och hur kemi kan lösa problem.
Grundskola 5 Fysik Biologi Kemi
Hur många gånger kan du dela en brödbit? Hur många gånger kan du dela en brödsmula? Kemi handlar om väldigt små delar, så små att man inte kan se dem. Men tillsammans kan de bygga allt omkring oss. De här små delarna kan sättas ihop på mängder av olika sätt och bilda massor av olika saker. Allt som händer runt dig är kemi!

Innehåll

Innehåll

 • Under det här temat ska vi arbeta med atomer och grundämnen.
 • Vi ska försöka på olika sätt förklara vad som menas med "ingenting försvinner, allt finns kvar".
 • Vi kommer att arbeta med kemiska reaktioner, lösningar och blandningar, ph-värde.
 • Vi kommer också att prata om hur människan påverkar miljön med kemiska ämnen och om hur kemi kan lösa problem. 

Begrepp att förstå och kunna förklara:

atomer, baser, fast, flytande, förångas, gasform, grundämne, kemisk förening, kemisk reaktion, kompostera, kondensera, lösningsmedel, materia, pH-skala, smälta.

Arbetssätt:

Så här kommer vi att jobba med området:

 • Läsa texter och samtala om innehållet.
 • Jobba med uppgifter/frågor på innehållet.
 • Se filmer och söka information på nätet.
 • Göra experiment/undersöka, dokumentera och dra slutsatser.

Bedömning:

Bedömningen kommer att ske i matrisen nedan. 

Jag kommer att bedöma de uppgifter ni gör, hur ni deltar på lektionerna och på ett skriftligt förhör. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6

Matriser

Fy Bi Ke
Kemi och miljö år 5, VT-2021

På väg att nå en grundläggande nivå
Har grundläggande förmåga
Har god förmåga
Har mycket god förmåga
Begrepp
 • Ke  E 6
Du använder kemins begrepp på ett ganska bra sätt.
Du använder kemins begrepp på ett bra sätt.
Du använder kemins begrepp på ett mycket bra sätt.
Använda information i olika sammanhang
 • Ke  E 6
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner och i egna texter. Du anpassar det på ett ganska bra sätt.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner och i egna texter. Du anpassar det på ett bra sätt.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner och i egna texter. Du anpassar det på ett mycket bra sätt.
Kemi och miljö
 • Ke  4-6
 • Ke  E 6
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur kemikalier, mat och andra produkter påverkar vår miljö.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur kemikalier, mat och andra produkter påverkar vår miljö.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur kemikalier, mat och andra produkter påverkar vår miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: