Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden ca 1050-1520

Skapad 2021-02-15 11:50 i Harvestadsskolorna Linköping
Grundskola 4 – 6 Historia
På medeltiden var nästan alla människor bönder men det växte upp allt fler borgar och städer i Norden - och inte minst kyrkor. Medeltiden var också en tid för kungar och krig. Över hela Europa kämpade kungarna för att utöka sin makt och detta gick förstås inte helt fredligt till !

Innehåll

Vi kommer lära oss om :

 • Hur man delade in människor i de fyra stora grupperna, de fyra stånden : Adel , präster , borgare och bönder. 
 • Hur människor levde.
 • Städerna som växte fram med de tyska köpmännen.
 • Lagar , skatter och makt.
 • Nöjen 
 • Hemska sjukdomar
 • Mirakel och helgon.
 • Hur kungarna försökte styra sina riken.
 • Hur olika grupper slogs om makten i Sverige. ( De flesta var adelsmän)
 • Hur bönder och bergsmän i slutet av medeltiden fick en större roll i maktkampen. 
 • Hur Sverige ibland var ett eget rike , ibland tillhörde det Danmark.
 • De mest kända personerna i Sverige under medeltiden. 

Några viktiga begrepp :

 •  

Arbetssätt:

Vi kommer att :

 • Läsa fakta i Puls Historia.
 • Svara på frågor om texten i Puls Historia. 
 • Läsa fakta på Ne.se
 • Titta på " Med Ahmed i medeltiden". 
 • Titta på andra filmer / serier om medeltiden.
 • Diskutera tillsammans i par och i grupper. 
 • ev skriva en äventyrsberättelse som utspelar sig i medeltiden. 

 

Bedömning

Två delprov , " Hur folk levde i Norden" och " Kungarna och krigen"

 • Delaktighet under arbetet.
 •  

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern,bronsåldern och järnåldern.
  Hi  4-6
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: