Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läs- och skrivutveckling

Skapad 2021-02-15 12:00 i Törnrosens förskola Nordanstig
Förskola
Läs och skriv är ett av våra prioriterade områden.

Innehåll

Barnen visar ett stort intresse för böcker, att lyssna till sagor, både i bokform och digitalt.  Vi erbjuder många olika böcker, vi lånar böcker från biblioteket när det finns möjlighet, vi använder oss av Polyglutt där vi även kan erbjuda böcker på andra språk än svenska.

Vi arbetar med språkutveckling bl.a. genom sång, lek, bildstöd som förstärker och tydliggör språket, TAKK(Tecken som alternativ, och kompletterande kommunikation), rim & ramsor och sagor.

Vi har ett alfabet med både bild och tecken. Det finns en bild på barnen och deras namn vid barnets första bokstav. Så barnen lär sig att känna igen sin första bokstav och sitt namn. 

 

Mål:

I vår förskola utmanar och stimulerar vi barnens nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation. 

I vår förskola får barnen möjlighet att utveckla sitt språk och sin förmåga att kommunicera och förmedla upplevelser, erfarenheter och idéer.

I vår förskola använder vi digitala hjälpmedel för att stimulera barnens intresse för språket.

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: