Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

KONST projektgrupper

Skapad 2021-02-15 12:00 i Förskolan Berga Kunskapskryssaren AB
Förskola
I våra projektgrupper så har vi detta läsår valt att fokusera på skapande och att inspireras av olika konstnärer och konstverk.

Innehåll

Upplägg

Jag har planerat att ha samma konstbild i 3 veckor och för alla 3 grupper som jag har rullande under månaden. 

 • Grupp 1 = 1-2 år
 • Grupp 2 = 3-4 år
 • Grupp 3 = 4- 5 år

 

Vi kommer bland annat använda oss av:

 • Leonardo da Vincis "Mona Lisa"
 • Ulrica Hydman-Vallien "Stilleben med tulpaner och ormar"
 • Jenny Nyström Vinterbild 

 

Jag kommer att välja vissa konstverk efter den teknik vi ska använda oss av. 

Vi kommer att använda oss av en mångd olika konstmaterial och tekniker. Bland annat flaskfärger, vattenfärger, akvarellfärger, vaxkritor, olekritor, kolkritor, fiberpennor m.m. 

 

Syfte och Mål:

Samma konstbild i tre veckor har jag valt för att se hur alla tar sig an konstverken och konstmaterialet. Också för att skapa en gemensamhet i gruppen där de kan samtala och reflektera med varandra ur de olika grupperna. 

Syftet är att skapa möjligheter för barnen att utveckla en glädje för skapandets möjligheter. Att introducera ateljén med allt material och hur man kan använda det. Att väcka fantasi och skaparglädje hos barnen. Att barnen får möjlighet att använda sin kreativa förmåga.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: