Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Handlingsplan Normer Värden Hedhamre förskola vt 2021

Skapad 2021-02-15 12:24 i Hedhamre förskola Bollnäs
Förskola
Handlingsplan Normer och Värden på Hedhamre förskola vt 2021

Innehåll

Nuläge

Förskolan är återuppstartad så att alla barn som finns på förskolan är små och nya i förskole verksamhet.

åldern på barnen är 1-2 år och det skall bli 15 barn på varje avdelning.

Mål

Vårt mål under vårterminen är att få barnen och föräldrar att känna sig trygga med, lokalerna, personalen och verksamheten.

Syfte

Vi måste få trygga barngrupper för att vi skall kunna ge dem den bästa möjliga pedagogiska verksamhet.

Föräldrarna måste känna trygghet med att barnen har det bra på vår förskola, detta för att dom förmedlar då denna tryggheten till sina barn. 

Trygga barn gör att det kommer vara lätt att lära dom det dom behöver för att kunna bli goda samhällsmedborgare i framtiden. 

Genomförande

Vi skall möta barn och föräldrar med respekt och tydlighet i vårt vardagliga arbete.

Vi skall ha en öppen och tillmötesgående verksamhet som föräldrar och barn känner sig välkomna i.  

Vi skall arbeta med att lära barnen dom rutiner som finns på förskolan t.ex , samling, vila, hygien och bokläsning.

Vi skall arbeta med att lära föräldrarna rutiner t,ex titta i Unikum, lägga in tider i Nuddis och meddela oss när inte barnen kommer till förskolan.

Dokumentation under lärprocessen

Arbetet kommer dokumenteras i Unikum. Och presenteras på föräldramöten.

Uppföljning

Uppföljning/Utvärderingen skall genomföras i slutet av terminen, och det kommer genom föras utvärderingar under hela terminen.

Utifrån hur arbetet har gått under vår terminen, planerar vi höst terminens arbete.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: