Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lekhandlingsplan

Skapad 2021-02-15 12:32 i Skogslinden Haninge
Förskola
Lekhandlingsplan utifrån kopplingen till "Godnatt alla djur"

Innehåll

Vilken lek har ni sett i er grupp som ni kan utveckla och koppla till projektet?

Vi ser att barnen leker mycket i tältkuben och använder ficklamporna mycket. Alla djur, dockorna och sovsäckarna används aktivt. Objektsagan leks mycket med inne på flugan. Generellt leker barnen mycket djur och det som tillhör djur (tex bygger hage). I barnens omsorgslekar kan vi ta in djur från sagan att leka mer aktivt med. T.ex ta han om hundar när vi leker i hemvrån.

Vad anser ni är pedagogernas roll i den utvecklade leken. (pedagogernas förhållningssätt)

Att vi som pedagoger är lyhörda för att kunna stötta i leken. Att vi lyfter olika begrepp som barnen kan behöva få ord på. Tex begrepp kring genus, normkreativitet, omsorg, turtagning och samarbeten. 

Att vi ska sätta ord på det barnen gör. Att belysa och uppmuntra leken.
Att vara öppen för att berika med olika material efter barnens önskemål och göra tillägg som
pedagog, både genom fysiskt material men också genom vår egen närvaro och bemötande/roll i leken.

Vilka tillägg behöver göras i miljön inne/ute till er lek? Behöver det skapas en ny miljö eller beställas material till er lek?

Vi ska se över om det är material som saknas för att eventuellt kunna berika barnens lek. Våra miljöer är i ständig förändring och anpassas efter behov.

Hur tillgodoser ni pedagoger barnens åsikter och deras påverkan av projektet och i leken?

Vi strävar efter att vara lyhörda och observanta pedagoger.  Genom att observera och dokumentera barnens lekar så kan vi ta tillbaka dokumentationerna till barnen, då har de möjlighet att vara med och framföra sina tankar, åsikter och funderingar kring verksamheten.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: