Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa 2 - Ergonomi och arbetsmiljö

Skapad 2021-02-15 12:51 i Hagagymnasiet Borlänge
Gymnasieskola
Arbetsområdet utvecklar hur vi ergonomiskt anpassar våra rörelser till olika situationer och hur olika miljöer ergonomiskt kan anpassas till människan.

Innehåll

 

 

IDROTT OCH HÄLSA 2 - ERGONOMI OCH ARBETSMILJÖ

Syfte/mål: Du skall enligt kursens mål utveckla följande:

  • Kunskaper om de krav som olika situationer ställer på ergonomisk anpassning av rörelser. Förmåga att ergonomiskt anpassa sina rörelser till olika situationer och att bedöma hur miljöer ergonomiskt kan anpassas till människan.

 

Centralt innehåll:

  • Miljöer: samspel mellan situationens krav och människan utifrån ergonomiska aspekter.

 

Kunskapskrav:

Eleven kan översiktligt/utförligt/utförligt och nyanserat beskriva hur miljöer kan anpassas till människors förutsättningar.

 

Uppgift: Du skall studera din arbetsplats under APL-perioden och notera hur arbetsmiljön har anpassats till människors förutsättningar samt vilka fysiska och psykosociala utmaningar som arbetsplatsen har. Efter genomförd APL-period skall du kunna beskriva hur arbetsplatsen är utformad, vilka ergonomiska utmaningar som finns samt ge exempel på hur dessa skulle kunna förbättras.

 

Redovisning:  Uppgiften redovisas muntligt genom diskussioner med stöd av anteckningar som lämnas in.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: