Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering i matematik åk 7 Sofia skola kap 4 Bråk och procent

Skapad 2021-02-15 12:57 i Sofia skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9
Denna planering beskriver vad vi ska arbeta med under veckor 7 och 15

Innehåll

 

 Pedagogisk planering åk 7 Matematik

 

 

 

4. Bråk och procent

 

 

 

Syfte

 

Du ska utveckla din förmåga att

 

· formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, (PROBLEM)

 

· använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, (BEGREPP)

 

· välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter, (METOD)

 

· föra och följa matematiska resonemang, (RESONEMANG)

 

· använda matematiska uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar,

 

beräkningar och slutsatser. (KOMMUNIKATION)

 

 

 

Centralt innehåll

 

Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer, Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkning med skriftliga metoder. Metodernas användning i olika situationer. Procent för att uttrycka förändring samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.

 

 

 

Begrepp:

 

· bråk                                           ·  likvärdiga bråk                           ·  procentform

 

· täljare                                        ·  förlänga bråk                             ·  decimalform

 

· nämnare                                    ·  förkorta bråk                              ·  andel

 

· bråkform                                    ·  enklaste form                            ·  delen

 

·  blandad form                             ·  procent                                     ·  det hela

 

 

 

Veckoplanering

Vecka

Moment

Sidor

Att arbeta med

 

 

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

 

7

Introduktion + 4.1 Tal i bråkform + 4.2 Jämföra bråk

122-128

 

124

127

125

128

125

128

Programmering i halvklass

8

4.3 Förlänga och förkorta bråk + 4.4 Addition och subtraktion av bråk

129-136

130-131

135

131-132

135-136

132

136

Programmering i halvklass

10

4.5 Multiplikation av bråk + 4.6 Andelen i procentform

137-145

 

139

143-144

139-140

144-145

140

145

Programmering i halvklass

11

4.7 Beräkna andelen vid förändring + 4.8 Beräkna delen med huvudräkning

  

 

146-149

146

149

146

149

146

149

Programmering i halvklass

12

4.9 Beräkna delen  

4.10 Beräkna det hela

 

 

150-155

151-152

154-155

152-153

155

153

155

Programmering i halvklass

13

Begreppstest, Kapiteltest

Basläger

Prov del 1

 

158-159

160-162

 

Programmering i halvklass

15

Hög höjd

Prov del 2

163-165

 

Programmering i halvklass

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: