Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

9cd1. Textilslöjd. v8-23. Textilt Återbruk

Skapad 2021-02-15 13:14 i Spånga grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Slöjd
Gammalt blir nytt!

Innehåll

Vad:

Du kommer att få designa ditt eget textila "objekt". Det du tillverkar ska vara av helt eller delvis återbrukad textil.

Du väljer själv vilken textil teknik du vill arbeta med (sömnad, lappteknik, broderi, applikation, virkning...eller en blandning)

Du väljer även själv vilket typ av föremål du vill göra. Men en del eller hela föremålet ska vara gjort av återbrukad textil. Du kan välja om du vill jobba med "gamla" textiler som finns i klassrummet eller om du vill ta med ett plagg/tyg hemifrån.

 

Hur:

Genomgång av exempel på återbrukade textila föremål, samt samtal om varför återbruk är viktigt.

Sedan söker du/ kommer på idé.

När du bestämt dig för idé gör du en produktskiss med mått, material/färg.

Efter det en övning på sömnad på symaskin.

Sedan börjar du arbeta med ditt projekt. Arbetsgången beror på vad du valt att arbeta med 

Du dokumenterar och beskriver ditt arbete i slöjdrapport

 

Varför:

Textilindustrin är en av de värsta miljöbovarna på vår planet. I detta projekt ska du därför göra något av återbrukade textilier.

Uppgiften blir att göra något nytt av något gammalt. Men teknik, material, samt vad du vill göra kommer du själv få arbeta fram. En del av uppgiften är därför att träna att komma på en egen idé med hjälp av inspiration. Samt att utföra en helt egen produktskiss. 

Du kommer i denna uppgift att träna dig på sömnad av något slag. Men en del av uppgiften är också att kunna välja rätt redskap och arbetsmetod som passar ditt syfte. Du tränar därför både teknik/hantverk men även förmågan att kunna formulera dig med slöjdspecifika begrepp.

 

Vad blir du bedömd på?

Din förmåga att själv designa ett textilt föremål.

Hur pass självständigt du kan föra ditt arbete framåt. Allt från idé till skiss samt framförandet.

Hur du kan använda verktyg på ett korrekt sätt.

Hantverksmässighet/ noggrannhet/ hur pass avancerat föremål du framställer.

Hur du kan beskriva ditt arbete med slöjdspecifika ord

Att du kan motivera dina val, med hänsyn till miljö. 

Helheten på ditt föremål, hur du kombinerat dess olika delar.

 

 

 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  7-9
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  E 9
 • I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 9
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
  Sl  E 9
 • Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  E 9
 • Dessutom kan eleven pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
  Sl  E 9
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  E 9
 • Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
  Sl  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: