Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mänskliga rättigheter

Skapad 2021-02-15 13:24 i Hemsjö kyrkskola Alingsås
Grundskola 5 Svenska Samhällskunskap SO (år 1-3)
Vi lär oss mer om mänskliga rättigheter och barnens rättigheter i enlighet med barnkonventionen.

Innehåll

Presentation

Vi kommer jobba med ett projekt som heter "Livets lotteri". Vi kommer lära oss mer om barns olika levnadsvillkor i världen och de mänskliga rättigheterna. 

Förmågor

Förmågan att: 

 • reflektera över sina egna och andras livsvillkor, ex. utifrån flyktingsituationen.

 • söka information från olika källor och värdera dessa.

 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.

 • samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia.

Undervisning

Vi kommer att samtala, diskutera, argumentera i både EPA, grupp och helklass.

Vi kommer att titta på olika filmklipp och gå igenom begrepp som har med barns rättigheter att göra.

Vi kommer jobba med Livets lotteri från Rädda Barnen

VI ska bearbeta frågorna i form av EPA och redovisa på Unikum:
Hur skulle det kännas att behöva fly från Sverige och allt man äger?
Vad skulle du packa med dig i en liten väska för en sådan flykt?
Vad kan vi göra för att hjälpa de människor som flyr från andra länder?

Bedömning

Diskussioner i klassrummet

Reflektionsfrågor

Kopplingar till läroplanen

 • uppmärksamma och i samråd med övrig skolpersonal vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga och motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6

Matriser

Sv Sh SO
Tema FN

Reflektion
Du har grundläggande förmåga att kunna reflektera över dina egna och andras livsvillkor.
Du har god förmåga att kunna reflektera över dina egna och andras livsvillkor.
Du har mycket god förmåga att kunna reflektera över dina egna och andras livsvillkor.
Reflektion
Du har grundläggande förmåga att kunna söka information från olika källor och värdera dessa.
Du har god förmåga att kunna söka information från olika källor och värdera dessa.
Du har mycket god förmåga att kunna söka information från olika källor och värdera dessa.
Kommunikation
Du har grundläggande förmåga att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.
Du har god förmåga att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.
Du har mycket god förmåga att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.
Samarbete
Du har grundläggande förmåga att samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia.
Du har god förmåga att samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia.
Du har mycket god förmåga att samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia.
Kunskapskrav
Du har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
Du har goda kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
Du har mycket goda kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: