Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En dagbok - ett historiskt liv

Skapad 2021-02-15 13:31 i Björndammens skola Partille
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk Svenska
Du kommer under arbetsområdet få reda på hur man skriver en typ av återberättande text. I detta fall en dagbok.

Innehåll

Målet med undervisningen

Målet med arbetsområdet är att titta på en ny typ av text som vi kan stöta på i olika sammanhang. Texttypen är återberättande text och just i detta fall en dagbok. Du kommer få lära dig hur strukturen kan se ut i en återberättande text. 

Syfte - du kommer få möjligheten att utveckla din förmåga att ... 

 • formulera dig och kommunicera i skrift,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer. 

Centralt innehåll - du kommer få lära dig ... 

 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
 • Att skriva, disponera och redigera texter med hjälp av digitala verktyg.
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Genomförande/arbetssätt - du kommer att ...

 • Lyssna på genomgångar.

 • Göra tankekartor.

 • Arbeta i par.

 • Arbeta ensam.

 • Diskutera i helklass. 

 • Skriva ett dagboksutdrag med fokus på ett barn på vikingatiden.

 

Bedömning - du kommer bli bedömd utifrån hur du ...

 • kan skriva en återberättande text (dagbok) utifrån innehåll och struktur samt språklig variation.
 • visar din säkerhet kring att använda regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet.

Du kommer bli bedömd på hur du skriver en dagbokstext utifrån matrisen nedan gällande struktur, innehåll och språkriktighet.

Matriser

Sv SvA
En dagbok - ett historiskt liv

Når ännu inte
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
Du har ännu inte ett begripligt innehåll som gör att man kan följa med i texten som läsare.
Du har ett begripligt innehåll som gör att man som läsare förstår vad man läser.
Du har ett ganska tydligt innehåll med en röd tråd genom vissa delar som gör det något lättare för läsaren att följa med i texten.
Du har ett tydligt innehåll och en röd tråd som gör det lätt för läsaren att följa med i texten.
Struktur
Du har ännu inte en fungerande struktur för en dagbok. Du har inte med delarna: datum, hälsningsfras, avslutningsfras, mottagare, avsändare i din text.
Du har en till viss del fungerande struktur för din dagbokstext. Dina textdelar är ännu inte helt tydliga men du har några delar så som: datum, hälsningsfras, avslutningsfras, mottagare och avsändare.
Du har en ganska tydlig struktur där du har med de flesta av textdelarna: datum, hälsningsfras, avslutningsfras, mottagare och avsändare. Dina textdelar ger även texten en röd tråd för att förenkla för läsaren.
Du har en tydlig struktur där du har med textdelarna: datum, hälsningsfras, avslutningsfras, mottagare och avsändare. Dina textdelar ger även texten en tydlig röd tråd för att förenkla för läsaren.
Språklig variation
Du varierar ännu inte ditt språk utan skriver upprepande med korta meningar och börjar dina meningar på samma sätt.
Du varierar ditt språk ibland, men du har har fortfarande en del upprepningar. Du börjar ofta dina meningar på samma sätt och har ibland lite längre meningar.
Du varierar ditt språk ganska ofta. Du har olika längd på meningarna och börjar oftast meningarna på olika sätt. Du använder sambandsord ibland.
Du varierar ditt språk. Du har olika längd på meningarna och börjar meningarna på olika sätt. Du använder sambandsord för att binda ihop texten.
Språkriktighet
Skiljetecken
Du använder ännu inte stor bokstav och punkt där det ska vara.
Du använder stor bokstav och punkt med liten säkerhet.
Du använder stor bokstav och punkt till större delen där det ska vara. Ibland blir det fel.
Du använder stor bokstav och punkt med stor säkerhet, du vet när du ska använda det.
Språkriktighet
Stavning
Du stavar ofta fel och då på vanligt använda ord som används ofta.
Du stavar ganska ofta fel fortfarande. Du har koll på stavning på de ord som förekommer flest gånger i texter.
Du stavar fel ibland, du har koll på de vanligt förekommande orden i texter och stavar fel på något mer avancerade ord.
Du stavar nästan alltid rätt. Om du stavar fel är det på avancerade ord.
Språkriktighet
Verbform - dåtid
Du använder ännu inte rätt verbform där det ska vara.
Du använder både verb i nutid- och dåtidsform och har inte alltid koll på när det ska vara vilken form.
Du använder oftast rätt form på verbet. Ibland blandar du formerna.
Du använder verbformerna där de ska vara och har koll på när du ska växla form.

Sv SvA
En dagbok - ett historiskt liv SvA

Når ännu inte
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
Du har ännu inte ett begripligt innehåll som gör att man kan följa med i texten som läsare.
Du har ett begripligt innehåll som gör att man som läsare förstår vad man läser.
Du har ett ganska tydligt innehåll med en röd tråd genom vissa delar som gör det något lättare för läsaren att följa med i texten.
Du har ett tydligt innehåll och en röd tråd som gör det lätt för läsaren att följa med i texten.
Struktur
Du har ännu inte en fungerande struktur för en dagbok. Du har inte med delarna: datum, hälsningsfras, avslutningsfras, mottagare, avsändare i din text.
Du har en till viss del fungerande struktur för din dagbokstext. Dina textdelar är ännu inte helt tydliga men du har några delar så som: datum, hälsningsfras, avslutningsfras, mottagare och avsändare.
Du har en ganska tydlig struktur där du har med de flesta av textdelarna: datum, hälsningsfras, avslutningsfras, mottagare och avsändare. Dina textdelar ger även texten en röd tråd för att förenkla för läsaren.
Du har en tydlig struktur där du har med textdelarna: datum, hälsningsfras, avslutningsfras, mottagare och avsändare. Dina textdelar ger även texten en tydlig röd tråd för att förenkla för läsaren.
Språklig variation
Du varierar ännu inte ditt språk utan skriver upprepande med korta meningar och börjar dina meningar på samma sätt.
Du varierar ditt språk ibland, men du har har fortfarande en del upprepningar. Du börjar ofta dina meningar på samma sätt och har ibland lite längre meningar.
Du varierar ditt språk ganska ofta. Du har olika längd på meningarna och börjar oftast meningarna på olika sätt. Du använder sambandsord ibland.
Du varierar ditt språk ganska ofta. Du har olika längd på meningarna och börjar oftast meningarna på olika sätt. Du använder sambandsord ibland.
Språkriktighet
Skiljetecken
Du har skrivit en enkel text men du använder ännu inte stor bokstav och punkt där det ska vara.
Du har skrivit en enkel text där du använder stor bokstav och punkt med liten säkerhet.
Du har skrivit en enkel text där du använder stor bokstav och punkt till större delen där det ska vara. Ibland blir det fel.
Du har skrivit en enkel text där du använder stor bokstav och punkt med stor säkerhet, du vet när du ska använda det.
Språkriktighet
Stavning
Du har skrivit en enkel text där du ofta stavar fel och då på vanligt använda ord som används ofta.
Du har skrivit en enkel text där du ganska ofta stavar fel. Du kan stava de ord som förekommer flest gånger i texter.
Du har skrivit en enkel text där du stavar fel ibland, du har koll på de vanligt förekommande orden i texter och stavar fel på något mer avancerade ord.
Du har skrivit en enkel text där du nästan alltid stavar rätt. Om du stavar fel är det på avancerade ord.
Språkriktighet
Verbform - dåtid/nutid
Du har skrivit en enkel text där du ännu inte använder rätt verbform där det ska vara.
Du har skrivit en enkel text där du använder både verb i nutid- och dåtidsform och inte alltid har koll på när det ska vara vilken form.
Du har skrivit en enkel text där du oftast använder rätt form på verbet. Ibland blandar du formerna.
Du har skrivit en enkel text där du använder verbformerna där de ska vara och har koll på när du ska växla form.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: