Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP idrott och hälsa årskurs 2 HT2020/VT2021

Skapad 2021-02-15 14:01 i Bårslövs skola Helsingborg
Generell LPP för idrott och hälsa under ht. i årskurs 2
Grundskola 2 Idrott och hälsa
Så kommer vi att arbeta med idrott och hälsa.

Innehåll

Idrott och hälsa årskurs 2 HT2020/VT2021

Du kommer att arbeta med att utveckla din förmåga att röra dig, genomföra fysiska aktiviteter, få insikt i allemansrätten och att motverka risker.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

¤ Utveckla sin fysiska förmåga

 • Få en insikt i några grenar i friidrott
 • Skapa en dans tillsammans med andra
 • Samarbeta tillsammans med andra i lek och spel (ex. passa, göra sig spelbar och lösa uppgifter tillsammans)

¤ Utveckla förmågan att planera, genomföra och värdera idrott och fysiska aktiviteter

 • Planera, organisera och leda en aktivitet tillsammans med andra
 • Ha kunskap om hur god hälsa utvecklas

¤ Utveckla förmågan att genomföra olika fysiska aktiviteter utomhus

 • Klä sig efter väderlek.
 • Ha kunskap om allemansrätten och tillämpa den

¤ Utveckla förmågan att förebygga risker och hantera nödsituationer

 • Ha en insikt i grundläggande simteknik (simma ca 50 meter bröstsim sammanlagt)
 • Hantera nödsituation vid vatten såsom att larma 112

Kursplan

Kursplanerna är nationella styrdokument som innehåller syftet med och de långsiktiga målen för undervisningen i ämnet. Det centrala innehållet visar på vad som ska behandlas i undervisningen. Kunskapskraven anger kunskapsnivån för godtagbara kunskaper och för de olika betygstegen.

Undervisningens innehåll

Vad?

 • Olika bollsporter
 • Friidrott (prova några grenar)
 • Springa, åla, hoppa och klättra
 • Olika lekar
 • Dansa
 • Allemansrätten och friluftsliv
 • Uppvärmning och avslappning
 • Regler
 • Förebygga och hantera olyckor
 • Simning

Hur?

 • Arbeta enskilt och i grupp
 • Spela
 • Leka
 • Dansa
 • Simma
 • I olika miljöer (utomhus och inomhus)
 • Utgå från elevernas frågor

Kursplan

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

 • Röra dig
 • Planera och genomföra fysika aktiviteter
 • Anpassa sig vid utomhusvistelse
 • Hantera risker

Bedömningen sker fortlöpande under undervisningen.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: