Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bilen miljö och teknik

Skapad 2021-02-15 14:20 i Tiundaskolan Uppsala
Grundskola 7 – 9 Teknik
Vi lär oss hur en elektrisk motor fungerar, gör en skiss av en bilkaross, sedan bygger vi en bil med hjälp av en elektrisk motor och ett batteri. Vi lär oss om tekniska lösningar samt om miljön.

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

• identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

• använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

• värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö.

• analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Undervisningens innehåll: Vad?

Vi ser filmer och diskuterar motorer, miljö och energi

Skriftlig uppgift.

Praktiskt arbete i grupp: Vi bygger en modell och gör en ritning av en bil.

Undervisningens innehåll: Hur?

1. Eleverna planerar, konstruerar och utvärderar en egen konstruktion med rörliga delar.

2. Arbetar med uppgift " Vi bygger en bil" som delas ut på lektionen.

3. Eleverna skriver en inlämningsuppgift om bilen och miljön.

Bedömning

Se matris 

Matriser

Tk
Kunskapskrav i teknik

E
C
A
Förmåga att:
identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  • Tk
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Förmåga att:
identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  • Tk
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Förmåga att:
använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer
  • Tk
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Förmåga att:
värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö
  • Tk
Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: