Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi och miljö, åk 5

Skapad 2021-02-15 14:45 i Villaskolan Kristianstad
Kemi och miljö, baserat på "Koll på No 5" från Sanoma Utbildning
Grundskola 5 Kemi
Vad är kemi, och när träffar du på kemi i vardagen? Detta och mycket mer kommer du få reda på när vi fördjupar oss i ämnet kemi och miljö!

Innehåll

 

Konkretisering av det centrala innehållet

När du har arbetat med det här området skall du kunna:

 • förklara atomernas kretslopp och vad som menas med att "ingenting försvinner, allt finns kvar".
 • berätta om ämnens tre faser.
 • förklara vad en kemisk reaktion är.
 • förklara vad som menas med lösningar och blandningar
 • ge exempel på några basiska och några sura ämnen.
 • veta hur människan påverkar miljön med kemiska ämnen.
 • berätta vad som händer med vårt avfall och våra sopor och ge exempel på hur vi kan ta hand om dem. (ur "Koll på NO 5")
 • Ta ställning till hållbara alternativ för vår miljö
 • Genomföra och dokumnetera undersökningar och experiment

Arbetssätt

Vi kommer att:

 • Läsa i grundboken Koll på NO och diskutera innehållet. 
 • Ha gemensamma genomgångar och diskussioner.
 • Se filmer. 
 • Göra olika laborationer, både i mindre och i större grupp. 
 • Träna på att skriva egen labbrapport med delarna: att göra, hypotes, resultat och slutsats
 • Planera och genomföra en diskussion/argumentation utifrån hållbar utveckling

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6

Matriser

Ke
Kemi och miljö, åk 5

Kemi och miljö

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samtala och diskutera
Du kan samtala och diskutera kring återvinning och miljöpåverkan. Du framför dina åsikter, ställer frågor och lyssnar på andra så att du till viss del föra samtalet och diskussionen framåt.
Du kan samtala och diskutera kring återvinning och miljöpåverkan.Du framför dina åsikter, ställer frågor och lyssnar på andra på ett sätt som för samtalet och diskussionen framåt.
Du kan samtala och diskutera kring återvinning och miljöpåverkan.Du framför dina åsikter, ställer frågor och lyssnar på andra på ett sätt som för samtalet och diskussionen framåt. Du kan även bidra till att diskussionen fördjupas.
Använda information
Du kan använda information och faktakunskaper i diskussionerpå ett sätt som visar att du till viss del har kunskaper om förståelse för ämnet.
Du kan använda information och faktakunskaper i diskussionerpå ett sätt som visar att du har kunskaper om förståelse för ämnet
Du kan använda information och faktakunskaper i diskussionerpå ett sätt som visar att du goda kunskaper om och utvecklad förståelse för ämnet.
Dokumetera undersökningar
Du kan genomföra undersökningar och gör enkel dokumentation av hypoteser och resultat.
Du kan genomföra undersökningar och gör dokumentation av hypoteser och resultat, kopplade till egen erfarenhet och observation.
Du kan genomföra undersökningar och gör utvecklad dokumentation av hypoteser och resultat, kopplade till naturvetanskaplig kunskap och observation.
Kemiska sammanhang
Du kan föra enkla resonemang utifrån ett fåtal motiveringar kring kemikalier. Du kan på ett enkelt sätt beskriva några kemiska samband och resonera kring hållbar utveckling.
Du kan föra resonemang utifrån ett fåtal motiveringar kring kemikalier. Du kan beskriva några kemiska samband och resonera kring hållbar utveckling.
Du kan föra utvecklade resonemang utifrån ett fåtal motiveringar kring kemikalier. Du kan på ett uvecklat sätt beskriva några kemiska samband och resonera kring hållbar utveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: