Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tidningsartiklar och insändare

Skapad 2021-02-15 14:58 i Villaskolan Kristianstad
Vi arbetar med olika medier och förmedling av nyheter och information.
Grundskola 4 – 6 Svenska
Vi ska med hjälp av dagstidningar arbeta med läsförståelse, att skriva olika texttyper.

Innehåll

Vi kommer att utgå i från Kristianstadsbladet och andra medier.

Målet är att vi ska:

-öva läsförståelse och ordkunskap med hjälp av olika artiklar

-kunna skriva återberättande och argumenterande texter

 

Vi kommer att:

-arbeta med Kristianstadsbladet och andra nyhetsartiklar.

-titta på hur tidningen är uppbyggd, hur olika nyheter rapporteras. Syfte, avsändare, mottagare. 

-titta på filmer, öva på olika texttyper, skriva egna artiklar och insändare. 

 

Du kommer att bli bedömd på:

-kunskaper du visar genom delaktighet på lektionerna

-läsförståelse av någon artikel

-din återberättande text

-din argumenterande text

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
 • Ansvarsfullt agerande vid kommunikation i digitala och andra medier och i olika sammanhang.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6

Matriser

Sv
Tidningen

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsförståelse
Eleven kan på ett enkelt sätt svara på frågor kring innehållet, kortfattat sammanfatta texten och till viss del kommentera viktiga delar i texten visar eleven på grundläggande läsförtåelse.
Eleven kan på ett utvecklat sätt svara på frågor kring innehållet, sammanfatta texten och kommentera viktiga delar i texten visar eleven på god läsförtåelse.
Eleven kan på ett välutvecklat sätt svara på frågor kring innehållet, sammanfatta texten utifrån det centrala i innehållet och fördjupat kommentera viktiga delar i texten visar eleven på mycket god läsförtåelse.
Skriva återberättande texter
Eleven kan skriva återberättande texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
Eleven kan skriva återberättande texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
Eleven kan skriva återberättande texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
Skriva argumenterande texter
Eleven kan skriva argumenterande texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
Eleven kan skriva argumenterande texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
Eleven kan skriva argumenterande texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
Skrivregler
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: