Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Osmo

Skapad 2021-02-15 14:44 i Trollskogen 2 Borlänge
Förskola
Vi har ett digitalt material på förskolan. Vi har i dagsläget Osmo-Tangram, Words & Numbers som på olika sätt tränar barnens kommunikativa förmåga, att samarbeta och tänka kritiskt. Med Osmo apparna kommer vi att kunna träna de förmågor som är viktiga vid programmering. Att förstå samband och mönster. I

Innehåll

Ett digitalt verktyg


Osmo apparna      

Vi har ett digitalt material på förskolan. Vi har i dagsläget Osmo -Tangram, Words & Numbers 

 

Osmo  är en serie av tillbehör till iPad som möjliggör detta möte mellan den verkliga världen och den digitala. Med hjälp av en liten spegel som fästs på iPadens kamera kan det analoga materialet fångas upp och flyttas in och bli digitalt så att det man gör i verkligheten händer på skärmen.

 

Barnen ska få möjlighet att testa att använda någon av apparna.

 

Under våren 2021 kommer vi använda Tangram lite extra. Tangram är ett pusselspel där man med hjälp av de geometriska formerna triangel, kvadrat och rektangel kan pussla ihop olika bilder som visas på iPaden. Tangram utspelar sig i en värld med olika borgar och för att komma längre i spelet utmanas man att lösa olika pussel. Svårighetsgraden ökar ju fler pussel som klaras av. Det går också att välja svårighetsgrad vilket gör att spelet lätt kan anpassas efter olika åldrar och behov.

 

Varför?

 

Metakognitiv förmåga Att tolka, värdera, ha omdöme om, reflektera, avgöra rimligheten, välja mellan olika strategier, pröva och ompröva samt lösa problem med anpassning till en viss situation.

 

Analysförmåga Att beskriva orsaker och konsekvenser, föreslå lösningar, förklara och påvisa samband, se utifrån och växla mellan olika perspektiv, jämföra likheter och skillnader, jämföra för- och nackdelar.

 

 

  

 

Kopplingar till läroplanen

 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: