Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik med Alfons Åberg

Skapad 2021-02-15 14:47 i Erlandsdals förskola Svedala
Förskola
Barnen på Mahtrax visar fortsatt intresse för Alfons Åberg vilket gör att vi kommer utgå från Alfons i vårt matematiska projekt. Fokus kommer ligga på mätning av olika inom matematiken.

Innehåll

Syfte 

Vi kommer använda oss av Alfons Åberg som ingång i detta projekt eftersom intresset för Alfons Åberg fortfarande lever kvar. Målet med Alfons matematik är att ge barnen fler matematiska begrepp inom mätning av olika slag. Men även en uppskattning av  de de olika enheterna. 

 

Fokusmål:  "förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta"

 

Innehåll - vad och hur 

Vi kommer arbeta med mätning av olika slag så som vikt, volym och längd. Alfons kommer genomsyra detta projekt genom att han startar upp projektet genom att komma med ett brev och en QR-kod till Hur långt når Alfons? 

 

I brevet har han även tre frågor som han vill att alla svarar på: 

 

Vad är en meter?

Hur tar vi reda på vad en meter är? 

Hur lång är en meter? 

 

Utifrån detta skapar vi ett nuläge hos varje barn för att sedan utveckla undervisningen utefter deras förförståelse.

 

Vi planerar att använda oss utav ett undersökande arbetssätt där barnen ges möjlighet till delaktighet och att äga sin egen lärprocess. 

Alfons kommer under terminens gång komma med olika experiment/uppdrag som syftar till att ge barnen en större förståelse för mätning inom matematiken. Vi kommer också använda oss av olika matematiska uppdragskort. 

 

Utefter barnens intresse kommer uppdragen att planeras och genomföras på olika vis. Tankar för  grovplanering:

Mäta varandra

Uppskatta vikt och antal i olika lekar

Volym- plantering av solrosfrön där vi fokuserar på volym i jord och längd av blomman. 

Tankar kring bygge (alfons koja) 

 

Dokumentation: 

Gemensamma lärloggsinlägg på Unikum, individuella lärloggsinlägg och dokumentation för reflektion på hemvisten. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
    Lpfö 18
  • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
    Lpfö 18
  • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: