Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemiförsök NTA

Skapad 2021-02-15 14:52 i Söderhamns Friskola Fristående Grundskolor
Kemiförsök år 5 och 6. .
Grundskola 4 – 6 Kemi
Nu ska du få experimentera och undersöka flera olika spännande ämnen och försöka ta reda på vad det är för något.

Innehåll

Målet med arbetsområdet

Under denna arbetsperiod kommer du genom en rad olika undersökningar och experiment få utveckla din förmåga att arbeta vetenskapligt genom att:

 • göra förutsägelser (hypotes), dvs. gissa hur du tror att resultatet av undersökningarna kommer att bli
 • observera och göra iakttagelser, dvs. att noga titta på vad som händer vid de olika undersökningarna
 • se mönster, strukturer och samband utifrån de resultat du får vid de olika undersökningarna, dvs. att både muntligt och skriftligt kunna beskriva vad som hände samt reflektera över resultatet (”varför det blev som det blev”)

Så här kommer vi att arbeta

• Vi kommer att arbeta i par/mindre grupper under områdets gång förutom vid något enstaka tillfälle. Det betyder att du och dina kompisar hela tiden måste arbeta aktivt för att samarbetet skall fungera. En förutsättning är att ni visar varandra hänsyn och respekt samt att ni lyssnar på varandras tankar och idéer. 

• Arbetsområdet kommer att avslutas med ett slutuppdrag. Vid slutuppdraget behöver du använda dig utav de kunskaper och erfarenheter du gjort vid de olika undersökningarna under perioden. För att lyckas med detta tillämpar vi ett vetenskapligt arbetssätt.

Detta kommer att bedömas:

 • Din förmåga att utföra undersökningarna efter de instruktioner som ges 
 • Din förmåga att dokumentera dina undersökningar och de iakttagelser du gör 
 • Din samarbetsförmåga med dina klasskompisar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
  Ke  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Ke  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Ke  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: