Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande tal

Skapad 2021-02-15 15:06 i Kungsholmens västra gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Svenska som andraspråk
Håll ett argumenterande tal där du övertygar dina åhörare om din åsikt. Du håller dig inom ett givet tema.

Uppgifter

  • Argumenterande tal om genus i barnlitteratur/tv- och filmbranschen

Matriser

Sva
Argumenterande tal

Innehåll och argumentation
Eleven kan göra muntliga anföranden där budskapet framgår tydligt och olika ståndpunkter utvecklas med stöd av exempel och argument. Eleven kan använda enkla retoriska grepp på ett relevant sätt.
Eleven kan göra muntliga anföranden där budskapet framgår tydligt och olika ståndpunkter utvecklas med stöd av exempel och välgrundade argument. Innehållet i anförandet är anpassat till åhörarna. Eleven kan använda retoriska grepp på ett relevant sätt.
Eleven kan göra muntliga anföranden där budskapet framgår tydligt och olika ståndpunkter utvecklas med stöd av exempel, underteman samt välgrundade och nyanserade argument. Innehållet i anförandet är anpassat till åhörarna. Eleven kan använda retoriska och stilistiska grepp på ett relevant sätt.
Disposition och sammanhang
Framförandet är väldisponerat.
Framförandet är väldisponerat och eleven avslutar anförandet med en lämplig slutsats.
Framförandet är väldisponerat och eleven inleder och avslutar anförandet för ett lämpligt sätt.
Språk och stil
Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen begränsar endast i undantagsfall den skriftliga och muntliga kommunikationen.
Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen begränsar endast i undantagsfall den skriftliga och muntliga kommunikationen.
Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen begränsar inte den skriftliga och muntliga kommunikationen.
Framförande
Vidare kan eleven med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder den muntliga framställningen.
Vidare kan eleven med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder och tydliggör den muntliga framställningen.
Avbrott och frågor hanteras ledigt och spontant, och eleven kan använda betoning och intonation för att framhäva betydelsenyanser. Vidare kan eleven med säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder, tydliggör och är väl integrerade i den muntliga framställningen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: