Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik åk 5.

Skapad 2021-02-15 15:08 i Söderskolan Falkenberg
Grundskola 4 – 6 Teknik
Vi kommer arbeta kring fordonshistoria, hur olika komponenter samspelar för att driva tex en cykel framåt.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med undervisningen är att du bland annat ska få möjlighet att utveckla din...

begreppslig förmåga genom att lära dig nya ord och begrepp samt att du lär dig använda dem i rätt sammanhang.

kommunikativ förmåga genom att samtala, resonera och diskutera med andra skolkamrater.

analysförmåga genom att jämföra saker och tex finna likheter och skillnader.

Bedömning - vad och hur

Vi kommer att bedöma din förmåga att...

- beskriva ett fordons utveckling med fokus på hur den påverkat miljö, samhälle och individ.

- beskriva hur olika komponenter samspelar för att tex driva en cykel framåt.

 

Detta bedömer vi genom att...

- följa ditt arbete under lektioner.

- läsa dina individuella arbeten.

- se och lyssna till hur du löser problem. 

 

Undervisning och arbetsformer

I undervisningen kommer vi att...

- ha gemensamma genomgångar.

- se filmer.

- arbeta praktiskt enligt instruktioner.

- göra enskilda arbeten.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: