Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fokusområde 3, Vt 21

Skapad 2021-02-15 15:15 i LANDVETTER FAMILJEDAGHEM Härryda
Förskola
Fokusområde 3 Matematik Antal Geometriska former Problemlösning De 5 principerna*

Innehåll

Mål: 

Att utveckla barnets intresse och förståelse för matematik och olika begrepp för siffror, räknesätt och geometriska former.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla  

  • 2.1 Normer och värden  

             - Tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar

 

  • 2.2 omsorg, utveckling och lärande  

             -  Förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt                          att resonera matematiskt om detta.  

 

  • 2.3 Barns delaktighet och lärande  

             - Främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning. 

 

  

2. Vilka aktiviteter ska jag erbjuda barnen under fokusområdet? 

 

- Jobba med antal, färger i en sorteringslåda

- Titta på siffror och olika geometriska former både inne och ute med hjälp av förstoringsglas och matematik häfte

- Experiment, vad flyter, vad sjunker?

- OSMO spel, Polyglutt 

- Synliggöra matematik i vardagen

- Vi sjunger sånger som berör matematik

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: