Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristendom

Skapad 2021-02-15 15:19 i Stordammens skola Uppsala
Planering i kristendom för åk 6.
Grundskola 4 Religionskunskap SO (år 1-3)
Vi ska lära oss om Kristendom. Du kommer att få lära dig några begrepp som förekommer inom Kristendomen, några högtider, några ceremonier samt kunna föra enkla resonemang om etik och moral inom religionen.

Innehåll

Innehåll

- Du kommer att få ta del av texter om Kristendom.

- Du kommer att se film om Kristendom.

- Du kommer att få arbeta självständigt.

-  Du kommer att få diskutera texter i helklass och grupp.

- Du kommer att få reflektera över Kristendomen i dagens samhälle.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och sam­hällsliv förr och nu.
  Re  E 6
 • Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  E 6
 • Eleven gör då reflektioner som i huvudsak hör till ämnet och använder några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Re  E 6
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
  Re  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: