Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt sagor och fantasi vt-21

Skapad 2021-02-15 15:34 i Vintrosa förskola Örebro
Vi undersöker och experimenterar med vatten i de olika formerna vatten snö och is.
Förskola
I sagans värld kan vad som helst hända! Med sagor och fantasi som utgångspunkt undersöker vi olika spännande områden med läroplansmålen i fokus.

Innehåll

NULÄGE

På Rävlyan röd/blå är det 25 barn i åldrarna 4-5år. Under höstterminen har vi på avdelningen arbetet med projektet Sagor och fantasi där mycket fokus legat på normer och värden och barns inflytande. Barnen blev introducerade till sagor av olika slag där vi arbetade med berättande, lyssna, vad vi är bra på, teater, skapande m.m. Nu till vårterminen tar vi nya tag i projektet med utgångspunkt i barnens funderingar och frågor kring vad sagor är. 

BRAINSTORMING MED BARNEN

Som uppstart på terminens projektarbete har vi brainstormat med barnen utifrån frågeställningen "Vad är en saga?" och fångat deras förkunskaper kring området: 

-Bockarna Bruse   -Finns i bilen att lyssna på   -Berättar sagor i sängen innan man ska sova  -Växter och fina blommor  -Monster!  -Sagor finns i skelettet  -S börjar saga på  -Innehåller färger t ex  -Geoparder  -Prinsessorna med blommorna  -Ljus som pratar  -Nalle Puh  -Nasse  -Prinsessa och drake  -Spöken  -Finns i böcker  -Rymden  -Enhörningar  -Djur  -Huvud -Gusten Grodslukare -Mumin

-Fåglar kan komma med brev, det kan vara en saga  -Sagor finns i sagolandet, där Rävis kommer ifrån  -Sagor är påhittade -Hur skapas sagofigurer och sagor? -Varför har inte de tre små björnarna i Guldlock en nyckel, så Guldlock kan komma in -Mamma och pappa berättade en saga för mig  -Hemma berättade vi en saga om två tåg. Var är egentligen den tåghistorian? Jag vill hitta den  -Biblioteket  -Vi hittade en sten i skogen som någon skrivit på, kanske Justina  -Jag undrar om trollet Justina blivit kompis med Bockarna Bruse och trollet  -Vi fick ett brev från trollet i Bockarna Bruse -Jag har sett Justina hemma -Mormorn i Rödluvan borde ha en nyckel, så vargen inte kan komma in -Varför äter inte sagofigurerna lördagsmys?

SYFTE

Syftet med projektet är att ge barnen möjlighet att få utforska många olika områden med utgångspunkt ur sagor och fantasi, där deras intressen och funderingar är det som leder projektarbetet framåt. Ett projektinriktat arbetssätt skapar förutsättningar att hitta situationer för undervisning och lärande både i det mer planerade och i spontana lekstunder för att på så sätt skapa förutsättningar för det lustfyllda lärandet.  

METOD

Vårterminens arbete med projektet startas upp med att ställa frågan till barnen vad de vet om sagor, vad de vill veta mer om och om de har några funderingar. Barnens tankar fångas upp i en "mind-map" som blir utgångspunkten för det fortsatta arbetet. Denna finns dokumenterad på väggarna inne på avdelningen och här i den pedagogiska planeringen. Arbetet kommer sedan oftast ske i mindre grupper, då barngruppen delas upp i två grupper flera gånger under veckan. Vilken riktning projektet kommer ta blir därför olika beroende på barnens olika intressen i de båda grupperna. Arbetet ska utöver detta genomsyra hela vardagen på förskolan där vi skapar förutsättningar att utforska i den fria leken, arbeta med projektet när vi är i skogen, fånga barnens tankar och reflektioner i dokumentationen på avdelning. Några områden vi planerar att uforska närmare är:

Berättande och lyssnande genom sagoberättande och bokläsning

Skapande av egna sagofigurer

Användning av digitala verktyg på olika sätt, t ex I-pad och Bluebot

Sagopåsar

Belysa matematiska begrepp i sagor

Skapa egna sagor i bild och/eller text

Trollet Justina i skogen

PROCESS

Barnen är i hög grad delaktiga i hur projektet utvecklas genom att vi uppmärksammar deras intressen och anpassar innehållet efter det. Under projektets gång anpassar vi undervisningen och det vi erbjuder barnen utifrån detta. Vi väver in många olika läroplansmål i arbetet och fångar så många delar som möjligt inom ramen för projektet. 

MÅL UR LÄROPLANEN

Se koppling ur läroplanen nedan.

DOKUMENTATION UNDER LÄRPROCESSEN

Vi använder väggarna vid båda samlingsmattorna för pedagogisk dokumentation för båda grupperna. Barnens tankar och reflektioner lyfts i dokumentationen både på avdelningen och i lärloggsinlägg på Unikum. 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: