Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri åk 7 20/21

Skapad 2021-02-15 15:26 i Thunmanskolan Knivsta
Grundskola 7 – 9 Matematik
I detta kapitel kommer vi att lära oss mer om: prefix och enheter för vikt, volym och längd, längdskala, vinklar och vinkelsumma samt omkrets och area hos olika geometriska figurer.

Innehåll

I det här området - Geometri - får du lära dig: 

 • prefix
 • enhetsomvandling för vikt, volym och längd
 • längdskala
 • känna igen, namnge, beskriva, rita, mäta och beräkna olika vinklar samt använda vinkelsumma
 • känna igen, namnge, beskriva, rita och mäta olika geometriska figurer 
 • beräkna omkrets och area hos geometriska figurer
 • problemlösning
 • värdera lösningsmetoder och matematiska resonemang
 • förklara och motivera dina kunskaper

Viktiga begrepp att kunna som hör till området: 

·         prefix - kilo, hekto, deci, centi, milli

·         massa

·         volym

·         längd

·         längdskala - förstoring och förminskning

·         linje

·         parallella linjer

·         sträcka

·         stråle

·         vinkelben

·         vinkelsumma

·         vinkel - spetsig vinkel, trubbig vinkel, rät vinkel, rak vinkel, sidovinkel, vertikalvinkel

·         triangel - liksidig triangel, likbent triangel, rätvinklig triangel, spetsvinklig triangel, trubbvinklig triangel

·         månghörning - polygon, parallelltrapets, parallellogram, rektangel, kvadrat, romb

·         diagonal

·         cirkel

·         diameter

·         radie

·         omkrets (månghörningar och cirkel)

·         area (månghörningar) 

 

Arbetssätt:

Under veckorna 50-9 kommer vi arbeta med kapitel 3 - Geometri i Matematik X genom att ha: 

genomgångar

enskild räkning 

problemlösning 

diskussionsuppgifter

arbeta med och värdera olika strategier och metoder för att göra beräkningar och lösa problem

repetition

inlämningsuppgifter

diagnos

Prov (v. 7 grunder E-nivå, v. 9 mer problemlösning och resonemang samt uppgifter för högre nivå) 

 

Tänk på att vara aktiv både i ditt enskilda arbete samt vid genomgångar och vid diskussionsuppgifter. Repetera kontinuerligt, utmana dig själv, använd varandra som lärresurser och fråga om hjälp.  

 Bedömning: 

·         Din förmåga att tydligt muntligt och skriftligt redovisa dina kunskap och din förståelse inom området

·         Din förmåga att reflektera och delta i resonemang kring områdets olika delar

·         Din förmåga att kunna lösa uppgifter med flera olika metoder samt redovisa dem så att man kan förstå hur du har gjort. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: