Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Året - livscykel, näringskedjor, sortering

Skapad 2021-02-15 15:35 i Slöingeskolan Falkenberg
Grundskola 1 NO (år 1-3)
Vi kommer att arbeta om året, där vi ska fördjupa oss i årstider och månader. Du kommer att få lära dig om vad som sker i naturen under de olika årstiderna och hur det påverkar djuren och naturen runt omkring oss.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få möjlighet att utveckla din förmåga att observera, jämföra, dokumentera och samtala om bland annat året, växter och djur.
Du ska få kunskaper om året i naturen, våra årstider och deras särdrag. 

Bedömning - vad och hur

Vi kommer bedöma din förmåga att;

- berätta något om våra årstider och deras olikheter. 
- berätta om några olika djur och hur de lever.
- namnge årets månader.  
- namnge några vanliga svampar, djur och växter.
- redogöra för minst en livscykel hos djur och en livscykel hos växter.
- ge exempel på någon näringskedja.

Detta kommer vi bedöma genom hur du:

- deltar i lektionsaktiviteter
- deltar i diskussioner 
- dina muntliga redogörelser
- dokumentaterar både skriftligt och digitalt

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att; 

- vara ute för att kunna se de olika årstidernas gång och naturens växlingar. 
- dokumentera med texter och bilder.
- samtala, arbeta med kooperativastrukturer och föra diskussioner.
- läsa litterära böcker, faktatexter och se film.
- illustrera enkla näringskedjor.

- arbeta med fåglar, djur och växter, samt sortera och gruppera dem.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: