Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Snöflingans planering vet 2021 Ekskogens förskola

Skapad 2021-02-15 15:54 i Ekskogens förskola Alingsås
Förskola
Avdelningen Snöflingans planering vet 2021 Ekskogens förskola

Innehåll

Läroplanen beskriver:

Utbildningen ska ta tillvara barnens egna erfarenheter, behov och det de visar intresse för. Men barnen ska också kontinuerligt utmanas vidare utifrån läroplanen genom att inspireras till nya upptäckter och kunskaper. Förskolan ska bidra till kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande samt förbereda för fortsatt utbildning. (s10)


“Det vi gör idag ska hänga ihop med det vi gjorde igår och ska göra i morgon.”

 

 

Syfte - varför?

Då vi har nästan ny barngrupp arbetar vi mycket med trygghet och rutiner. För att skapa en bra och stabil grupp.

 

Mål:

 

Lpfö 18
 • Arbetslaget ska verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,

 

Lpfö 18
 • Arbetslaget ska ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen
 •  

Var är vi? (Nuläge)
I nuläget har vi nyinskolade barn och vi kommer skola in fler under terminen. Vi lägger fokus på trygghet, rutiner och att vara närvarande pedagoger. På så sätt lägger vi grunden för goda kontakter mellan förskola och hem.

Arbetslaget har utökat med en ytterligare pedagog.Vart ska vi?

Vi börjar nu komma igång med verksamheten genom samlingar och skapa rutiner utefter barngruppen. Genom fokus på trygghet så hoppas vi på att barnen känner sig trygga och finner lusten till att lära och utveckla sina förmågor och intressen.

Vi siktar på att arbeta med babblarna utefter barnens språkutveckling och intresse.

Bobbos väska har vi valt att jobba med.

 

 

 

Vad och hur ska vi göra? - genomförande 

 • Närvarande och lyhörda pedagoger
 • god samverkan mellan hem och förskola
 • Genom aktiviteter så som samling, innelek och utelek

Vad ska och hur ska vi dokumentera?


vi kommer använda av oss av dokumentation via unikum med bilder 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
 • ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: