Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - Algebra åk7 (Upplaga 3)

Skapad 2021-02-15 15:58 i Västra skolan Falun
Grundskola 7 Matematik
Under fem veckor kommer vi att arbeta med arbetsområdet "Algebra". Provet är v.6. Du kommer att lära dig om uttryck och ekvationer, att lösa problem med hjälp av en ekvation och att förstå mönster.

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

 • föra och följa matematiska resonemang, och

 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser,

Konkretisering av mål

Målet med undervisningen är att du lär dig:

 • lösa ekvationer
 • skilja mellan uttryck och ekvationer
 • tolka uttryck skrivna med variabler
 • förenkla uttryck
 • lösa problem med hjälp av ekvationer

 • mer om problemlösning med hjälp av ekvationer
 • mer om uttryck och värdet av ett uttryck
 • att beskriva ett mönster med hjälp av uttryck

 • förklara och motivera lösningar utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet
   

Begrepp att kunna använda och förklara:

 • likhet, uttryck, ekvation, konstant, variabel, obekant, förenkla uttryck, värde, antagande, mönster

Arbetssätt

 • Vi kommer att arbeta med gemensamma genomgångar av de centrala begreppen och av de metoder du behöver för att kunna lösa uppgifter tillhörande arbetsområdet.

 • Vi kommer att ha gemensamma aktiviteter såsom arbetsblad, gemensamma diskussioner, och gruppuppgifter.

 • Dessutom arbetar vi individuellt med utgångspunkt ”Matte direkt” år 7.Bedömning

Bedömningen sker regelbundet genom gemensamma diskussioner och muntliga redovisningar av aktiviteter och grupparbete samt skriftliga diagnoser under arbetsprocessen och prov efter genomfört arbete.

 

Kunskapsbedömning sker utifrån:

- Begrepp:
Hur du använder och förklarar begrepp i dina resonemang


-
Metoder:
Hur du väljer och använder matematiska metoder


-
Kommunikation och resonemang:
Hur du visar din förståelse, hur du förklarar och motiverar lösningar muntligt och skriftligt


- Problemlösning:
Hur du tolkar och använder dina kunskaper för att lösa matematiska problem

Matriser

Ma
Algebra

Insats krävs
>>>
>>>
>>>
Begrepp
använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
Metod
välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
Problemlösning
formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
Resonemang
föra och följa matematiska resonemang, och
Kommunikation
använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: