Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra

Skapad 2021-02-15 16:17 i Tullgårdsskolan Stockholm Grundskolor
Algebra i åk 6
Grundskola 6 Matematik
Algebra för åk 6.

Innehåll

Algebra med ekvationer och mönster 
 

Algebraiska uttryck 

I ett algebraiskt uttryck finns det minst en variabel (x eller någon annan bokstav som står för antalet. En variabel står för tal som kan ha olika värden. I algebraiska uttryck förekommer tal, räkneoperationer och variabler. 

 
T ex 

Alva har x antal spel. Skriv uttryck för följande påståenden: 

 1. Tre fler spel än vad Alva har.                            X + 3 

 1. Fem gånger så många spel som Alva har.       5x (fem gånger x) 

  Hälften så många spel som Alva har.         x/2 
  1.  

 
Förenkla uttryck 

 
Uttrycket 5x + 3x + 2 gånger 49 + 12 = 8x + 98 + 12 = 8x + 110 
 
Mönster 

När du löser ett mönster ska du kunna svara på hur det fortsätter.  

 

E-nivå 

C-nivå 

A-nivå 

Hur ser nästa figur ut? 

Bild eller ord eller antal. 

Hur ser en given figur i mönstret ser ut? 

Bild eller ord eller antal. 

Beskriva hur mönstret ökar med hjälp av en ekvation/uttryck eller med ord.  

 
 

Kunna hjälpfrågorna till mönster: 
 

 1. Med hur mycket ökar/minskar mönstret för varje figurnummer? 

 1. Hur många fler/färre har figur nr 1, än ökningen/minskningen av mönstret? 

 1. Veta att figurnumret är x (variabeln) 
  Kunna använda dig av hjälpfrågorna till mönstret.  

 
 
Ekvationer 

Du ska kunna att en ekvation är en likhet med en eller flera obekanta. 

Den obekanta markeras med en bokstav och är det flera bokstäver är det olika obekanta. 

 

Ekvationslösning 

E-nivå (exempel) 

C-nivå (exempel) 

A-nivå (exempel) 

Lösa enkla ekvationer som  

x + 5 = 7 med alla fyra räknesätt (alltså även 7 – x = 5 osv). 

 

Lösa ekvationer med flera räknesätt i ekvationen. 

Lösa ekvationer med flera obekanta.  

 

 

Problemlösning med ekvationer 

E-nivå (exempel) 

C-nivå (exempel) 

A-nivå (exempel) 

Skriva en ekvation till, och lösa, en enkel matematikuppgift inom talområdet 0-200. 

Lösa ekvationen. 

Skriva, och lösa, en ekvation till en textuppgift. 

Skriva, och lösa, ett uttryck till en uträkning av en geometrisk figur. 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: