Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlig engelska.

Skapad 2021-02-15 16:14 i Trönningeskolan Halmstad
Beskrivning av hur vi arbetar med området tala i engelska.
Grundskola 6 Engelska
Under våren lägger vi stort fokus på engelska att tala engelska. Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar därför individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv

Innehåll

Vad vi ska lära oss?

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En
  anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

Hur ska vi lära oss detta?

Vi kommer att prata om, lyssna på och arbeta med följande;

Vi kommer att jobba med detta mellan v. 9-15 vt 2021

 

 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • En 4-6
  Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
 • En 4-6
  Åsikter, känslor och erfarenheter.
 • En 4-6
  Tydligt talad engelska och texter från olika medier

 

Vi kommer att arbeta på följande sätt;

 • Vi kommer att göra olika typer av lekar med ord och meningar.
 • Ni kommer att få prata om er själva och vad ni tycker om att göra, bl.a. genom att förbereda er med tankekarta.
 • Vi kommer att arbeta med olika "prat-stationer" i grupper och gör olika muntliga övningar.
 • Vi kommer att arbeta med frågeord, såsom: why, how, who, were, wich etc. och träna oss på att använda dessa i olika sammanhang.
 • Vi kommer att lyssna på texter och se på korta filmer som vi sedan pratar om.

Vad som kommer att bedömas:

 • Jag kommer att bedöma hur du samtalar med, och inför andra, kring välbekanta ämnen. Detta  sker löpande under lektionerna.
 • Jag kommer bedöma om du kan använda strategier för att ta dig runt språkliga hinder av olika slag,

Hur du visar vad du kan:

 • Du visar att du kan detta genom att prata inför en klasskamrat, en liten grupp, klassen eller mig om olika välbekanta ämnen genom att använda ord, fraser och hela meningar på ett bra sätt.
 • Slutligen kommer du att tillsammans med någon/några kompisar spela in en podd som blir er redovisning. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6

Matriser

En
Bedömningsmatris i engelska 4-6

Kunskapskrav för betyg i årskurs 6

C
A
Muntlig förmåga
Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produk-tion och interaktion.
Muntlig förmåga
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställ¬ningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställ-ningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Förmåga att använda sig av strategier
Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: