Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriv din egen saga

Skapad 2021-02-15 16:31 i Källbrinksskolan Huddinge
Arbete med berättande text i form av en saga.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Det är dags för dig att skriva din egen saga där du använder dig av de miljöbeskrivningar du har tränat på samt bygger upp sagan med hjälp av strukturen inledning, problem, lösning.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Saga

Rubrik 1

Nivå 1
E
Nivå 2
C
Nivå 3
A
Variera språk och meningsbyggnad
Du skriver med viss språklig variation och enkel textbindning
Du skriver med relativt god språklig variation och utvecklad textbindning
Du skriver med god språklig variation och välutvecklad textbindning.
Skrivregler
Använda skrivregler som punkt, stor bokstav, styckeindelning, korrekt stavning
Du använder punkt, komma och stor bokstav, styckeindelning och stavning på ett oftast korrekt sätt.
Du använder punkt, komma och stor bokstav, styckeindelning och stavning på ett i princip korrekt sätt.
Du använder punkt, komma och stor bokstav, styckeindelning och stavning på ett korrekt sätt.
Anpassa till texttyp
Du använder ett språk och en uppbyggnad som är typiskt för en saga
Du har en i huvudsak fungerande anpassning till texttyp
Du har en relativt väl fungerande anpassning till texttyp
Du har en väl fungerande anpassning till texttyp
Använda gestaltande beskrivningar
miljö- och personbeskrivningar med hjälp av beskrivande ord
Din saga innehåller enkla gestaltande beskrivningar
Din saga innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar
Din saga innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar
Använda berättargrepp och dramaturgi
Din saga har en tydlig struktur med en inledning
Du använder berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
Du använder berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
Du använder berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: