Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Paaperot Uppföljningsperiod 2, avstämning av projekt 2020-2021

Skapad 2021-02-15 16:30 i 133121 Förskolan Finska förskolan Stockholm Södermalm
Förskola
Det här är den andra uppföljningen av projektarbetet där vi gör en avstämning. Vi utgår från de didaktiska frågorna: vad, hur, varför och vem för att få tag i den pedagogiska processen. Vi funderar kring "vart vi är på väg" och stämmer av med den föregående planeringen (Projektbeskrivning) och planerar för hur vi ska gå vidare.

Innehåll

                                                                                   

VAD: (Innehåll)

 • Vad – har intresserad barnen och fått dem att utforska området vidare?

 • I vårt projektarbete har vi undersökt olika bär som finns i vår natur. 
 • Vi har sett att barnen har visat intresse för färger, former och mönster och det har vi tagit vara på genom skapande verksamhet samt Sapere metoden som vi använder i våra undervisnings situationer. Metoden utgår ifrån att undersöka maten med alla sinnen, vi tittar, känner, luktar, lyssnar och smakar. Barnen beskriver hur det ser ut, luktar, känns, låter och smakar. Vi använder oss av lärplattan och söker kunskap tillsamman med barnen var grönsaken/frukten kommer ifrån och hur den växer. 

  Barnen har ritat och målat med olika färger och testat olika tekniker i skapande. Vi har kopplat även Saperen till vårt skapande och skapat med olika råvaror.

 •  

Vi har även använt oss av digitala verktyg när vi med hjälp av projektorn projicerade sagan ”Knacka på” på en vägg. Vi har översatt det på finska ”Kop, kop, kop!” Barnen fick gå in i det lilla huset och knacka på alla dörrar. I den här sagan har barnen fått öva på färg, form och antal på ett lustfyllt sätt. 

   

 • Vi har lekt olika lekar där vi använder oss av färg och form.

 •  
 •  
 •  
 • VARFÖR (Syfte)
 • Varför – Vad är syftet, håller vi fortfarande kvar det?

 • Barnens stora intresse för färg och form har tagit oss vidare till nya upptäckter. Vi i arbetslaget planerar alltid vår undervisning efter barnens intresse och är lyhörda för att fånga upp på vad barnen är nyfikna, intresserade av just nu och vad de vill lära sig mer av. Vi pedagoger tar reda på fakta och ser till att på ett lekfullt och stimulerande sätt fångar barnens intresse för ny undervisning.
 • Vi har även märkt att barnen har utvecklat ett stort intresse kring siffror och bokstäver och vi har medvetet format vår miljö för att väcka barnens intresse och nyfikenhet.
 •  
 • Vilka fortsatta förväntningar har vi?
 • • att väcka nyfikenheten hos de barn som ännu inte lärt sig vad färgerna och formerna heter
 •  
 • • att utmana barnen att hitta färger och former i olika situationer t.ex färger och mönster på våra kläder
 •  
 • • att främja barnens språkutveckling
 •  
 • • att hitta färger och former i vår miljö både inne och ute
 •  
 • • att barnen ska lära sig räkna både på finska och svenska
 • För att kunna fortsätta projektets ursprung ”Vad finns det för bär i vår natur?”  vill vi utveckla barns förståelse genom att odla. Våra Sapere samlingar samlar vi frön och kärnor för att kunna undersöka och inspirera för framtida intressen.

 

HUR (Tillvägagångssätt)

 • • att har både planerade samt spontana undervisningssituationer både ute och inomhus samt ta vara på barnens idéer
 •  
 • • att ändra den pedagogiska lärmiljön efter barnens intressen
 •  
 • • att den pedagogiska miljön är tillgänglig, tillåtande och inspirerande 
 •  
 • • att synliggöra vad barnen utforskar på förskolan genom att dokumentera med hjälp av bilder, lärloggar   och barnens alster som vi sätter upp på väggarna
  (pga pandemin får vårdnadshavarna inte vistas i förskolan, men vi skriver lärloggar och verksamhetsbrev så de kan ta del av vad barnen gör)

 

VEM?

 • Det här projektarbetet är planerat utifrån barnens intressen. 

 • • att följa vår veckostruktur, vem som gör vad, hur och när

 • • att reflektera och utvärdera på våra arbetslagsmöten
  • att dela in barnen i små grupper samt arbeta i helgrupp

 • • att dokumentera genom fotografi och film men även via lärloggarna

Vi pedagoger tillsammans med barnen arbetar fram spännande lärmiljöer och vi pedagoger ansvarar för att det finns material och att miljöerna är organiserade.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: