👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SV 7D Skriva resonerande text VT 21 (före påsklovet)

Skapad 2021-02-15 16:50 i Sundbyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 9
Vad spelar det för roll om du är kille eller tjej? Nu ska vi RESONERA!!!

Innehåll

 

Att skriva resonerande text.

 

Att resonera och skriva resonerande text

 

 Hur skriver du en resonerande text? I en resonerande text ska du:

 

§  Beskriva hur något är.

 

§  Resonera (diskutera) med dig själv.

 

§  Jämföra olika saker med varandra och ta upp för- och nackdelar.

 

§  Ha med dina egna tankar, åsikter, värderingar och erfarenheter.

 

§  Styrka (bevisa) det du säger. Det gör du genom att ge exempel!

 

§  Du ska utgå ifrån din egen åsikt i texten, men också resonera kring hur andra människor tänker och hur deras sätt att tänka skiljer sig från ditt sätt.

 

Uppgift: Skriv ett bidrag till ungdomstidningen. Resonera om vad det innebär att vara kille eller innebär att vara tjej. Jämför gärna. Ge exempel från din egen erfarenhet.

 

Ta hjälp av elevexemplet och bedömningsmatrisen som du fått.

Matriser

Resonerande text

Innehåll
Din åsikt och dina tankegångar framgår om än otydligt. Din text innehåller korta, enkla förklaringar och försök till resonemang. Du behandlar ämnet på ett enkelt sätt.
Din åsikt och dina tankegångar framgår tydligt. Din text innehåller utvecklade förklaringar och resonemang. Du behandlar ämnet på ett utvecklat sätt till exempel genom att presentera ett par olika perspektiv för din åsikt.
Din åsikt och dina tankegångar framgår tydligt. Din text innehåller välutvecklade beskrivningar och ett välfungerande resonemang. Du behandlar ämnet på ett välutvecklat och nyanserat sätt till exempel genom att resonera utifrån olika perspektiv.
Struktur och textbindning
Texten är i huvudsak sammanhängande och har enkel textbindning och styckeindelning.
Texten är sammanhängande och har utvecklad textbindning med ord som "för det första, för det andra...". Texten har en struktur som passar en resonerande text till exempel att du presenterar din åsikt och tydlig visar ditt resonemang utifrån ett par olika perspektiv. Din text är styckeindelad. Det skall finnas röd tråd genom hela texten.
Texten är sammanhängande med välutvecklad textbindning med ord som "för det första, för det andra...". Texten har en välutvecklad struktur som passar en resonerande text till exempel att du presenterar din åsikt och att du tydligt visar ditt (orsak - verkan) resonemang utifrån olika perspektiv. Läsaren skall kunna följa ett resonemang från början till slut. Texten är välstrukturerad till exempel genom konsekvent genomförd styckeindelning och effektiv inledning och avslutning som passar en resonerande text. Texten har en tydlig röd tråd.
Språk, stil och normer
Ordvalet är enkelt. Du följer i huvudsak normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak genom enkla meningar med försök till användning av bindeord. Tempus fungerar i huvudsak.
Ordvalet är varierat och passar en resonerande text. Du följer normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken. Meningsbyggnaden är relativt välfungerande och varierad genom att du till exempel varvar långa och korta meningar. Du inleder meningarna på olika sätt. Tempus fungerar, missar kan förekomma.
Språket är varierat, träffsäkert och förstärker textens innehåll. Meningsbyggnaden är väl fungerande och du varierar meningarnas uppbyggnad på ett medvetet sätt för att förstärka textens budskap. Du följer i väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken. Tempus fungerar.