👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skrivprojekt - Berättande text

Skapad 2021-02-15 17:35 i Obbola skola Umeå
Skrivprojekt - Berättande text
Grundskola 2 Svenska
"Det var en gång..." "För längesedan fanns det en...." "Det var en tidig höstmorgon..." Här är tre vanliga fraser som sagor kan börja med. Men en saga behöver fler delar för att den ska bli komplett. Under vårt sagotema kommer du att få lära dig hur en berättande text ser ut och hur en saga är uppbyggd. Vi kommer ta hjälp av Sagomattan och DU kommer att bli stjärnskrivare!

Innehåll

 • Syfte

 • Du kommer att utveckla förmågan att skriva berättelser med en röd tråd; tydlig början, handling och slut. Du kommer även att få träna på att använda stor bokstav i början av mening och punkt. Du kommer att utveckla din förmåga att lämna mellanrum mellan ord samt rita passande bilder till dina texter.

 

Arbetets gång

Du kommer att möta alla delar som ingår i en berättelse och vi jobbar med ett moment i veckan. De olika delarna är:

 • Huvudperson
 • Problem
 • Hjälpare/händelse
 • Lösning
 • Avslutning

Till hjälp kommer vi att använda oss av Sagomattan, ett program som givits ut av svt. Vid varje uppstart av ett moment ser vi ett avsnitt av programmet som behandlar dessa delar. 

Till varje moment får du en stencil med frågor att svara på. Därefter skriver du en berättande/beskrivande text utifrån dina svar med fullständiga meningar på ett linjerat papper. Vidare när du är nöjd och det är rättat renskriver du din text och ritar en passande bild till. 

 

Bedömning

Bedömningen är till stor del formativ där vi ser arbetets gång över tid. Vi tittar på hur du använder dig av stora och små bokstäver samt att du avslutar dina meningar med punkt. Att du har en tydlig början, en mitt och ett tydligt slut i din berättelse. Vi tittar på din handstil, att du skriver läsligt och att du ritar passande bilder till din berättelse. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3