Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering plan mot kränkandebehandling

Skapad 2021-02-15 17:54 i Sunnansjö förskola Ludvika
Projekt vår närmiljö
Förskola
Planering för hur vi arbetar med planen mot kränkandebehandling i barngruppen på Linden

Innehåll

 

 

Var är vi?

Vi är i uppstarten av att börja arbeta med Nyhammar och Sunnansjös nya plan mot kränkandebehandling för 20/21. Vi ska börja förankra den mer i vår utbildning på avdelning Linden. 

 

Vart ska vi?

Hur ser förskolans mål ut?

Alla barn ska känna sig trygga på förskolan

Regler och rutiner är tydliga för alla att förstå 

Alla vuxna på förskolan är goda förebilder för barnen

Alla vuxna ska vara förtrogna med denna plan, arbeta förebyggande och ha beredskap att agera vid kränkandebehandling

Alla barn och vuxna ska respektera och behandla varandra väl

  


Hur gör vi?

Hur arbetar vi med dessa mål på vår avdelning?

Vilka metoder använder vi?

   Vi skapar en planering för vår introduktionsperiod där vi planerar att hela tiden följa våra rutiner för att skapa en trygghet hos barnen. Vi har tydliga rutiner för att barnen lätt ska veta vad som sker under dagen och på så vis skapas trygghet. 

    Vi spelar lugn musik i hallen för att det ska vara en lugn start på dagen för barnen när de kommer till förskolan. 

    Vi försöker hela tiden vara närvarande pedagoger som är med i barnens aktiviteter. 

    Då de barn som går på Linden inte kan förmedla vad de känner i de olika rummen via tal, vid en trygghetsvandring, så är vi pedagoger med och observerar och försöker lyssna in för att eventuellt synliggöra behov av förändringar i de olika rummen. 

    Vi fyller i kontaktbarometer en gång per termin. 

    Vi använder bilder som stöd i vår vardag på förskolan. 

     Vi pedagoger är förebilder och bemöter varandra, barnen och vårdnadshavare på ett respektfullt sätt och använder ett vårdat språk. 

    Pedagogerna tar sitt ansvar och sätter sig in i planen. 

    Vi pratar alltid med barnen på deras nivå och går även ner så vi är i samma nivå som barnen. 

    

Hur blev det?

Hjälpfrågor:
Hur blev det gentemot fokusområden/lokala mål/styrkort och den genomförda undervisningen?

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: