👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tals användning åk 6

Skapad 2021-02-15 18:36 i Örbyhus skola F-6 Tierp
Grundskola 6 Matematik
En LPP för arbetsområdet Tals användning för åk 6.

Innehåll

LPP Matematik – Tals användning åk 6

 

Syfte:

Syftet med detta arbetsområde är hämtat från syftestexten i kursplanen.

·         Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden.

·         Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

·         Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om historiska sammanhang där viktiga begrepp och metoder i matematiken har utvecklats. (ur lgr 11)

 

Centralt innehåll:

Det centrala innehållet styr vad vi ska arbeta med inom matematikämnet. Där uttrycks att eleverna ska få undervisning i:

·         Rationella tal och deras egenskaper.

·         Positionssystemet för tal i decimalform. Det binära talsystemet och talsystem som använts i några kulturer genom historien, till exempel den babyloniska.

·         Tal i bråk-och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.

·         Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.  (ur lgr 11)

 

Arbetssätt:

Vi kommer inom detta område att utgå från kapitel 6 i läromedlet ”Koll på matematik 6A”. Vi kommer att blanda gemensamma genomgångar med mindre gruppuppgifter samt enskilt arbete. Uppgifterna vi kommer arbeta med är varierade och vi kommer blanda fysiskt material, olika arbetsblad och böcker samt muntliga genomgångar och filmer. Eleverna kommer att göra mindre uppgifter som lämnas in för bedömning och i slutet av arbetsområdet kommer eleverna att göra en kortare diagnos.

 

Bedömning:

 

Bedömningen kommer att baseras på följande kriterier utifrån läroplanen:

  • Eleven har (…) kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i (…) sammanhang på ett (…) fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett (…) fungerande sätt.
  • Eleven kan välja och använda (…) matematiska metoder med (…) anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med (…) resultat.

·         I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som (…). (ur lgr 11)

Matriser

Ma
Tals användning åk 6

Ej uppnått kunskapskraven
E
C
A
Matematiska Begrepp
Du har inte nått detta kunskapskrav.
Kan de grundläggande begreppen kring potenstal, talsystem och olika typer av tal.
Kan beskriva och jämföra olika sorters tal. Kan beskriva och jämföra olika talsystem och dess uppbyggnad.
Använder matematiska begrepp i beskrivningar och resonemang. Har goda kunskaper i de matematiska begreppen som rör olika sorters tal och talbaser.
Rutinuppgifter
Du har inte nått detta kunskapskrav.
Kan lösa enklare uppgifter med olika typer av tal. Känner till och kan räkna med något annat talsystem.
Kan lösa rutinuppgifter med tydlig lösning och kan ställa upp algoritmer och använda lämpliga metoder för lösning. Kan göra beräkningar i andra talsystem.
Kan lösa abstrakta rutinuppgifter i flera steg. Kan visa sin lösning och välja mellan metoder för att lösa uppgiften. Kan lösa uppgifter i talsystem med andra talbaser.
Resonemangsförmåga
Du har inte nått detta kunskapskrav.
Kan beskriva och enkelt visa hur man kommit fram till olika svar.
Kan beskriva och resonera kring sin lösning och sitt svar. Kan argumentera för olika metoder.
Använder ett matematiskt språk i sina resonemang. Kan utförligt beskriva och visa lösningar och svar samt tydligt argumentera för och emot olika lösningsmetoder.